Miasto planuje przywrócenie bonifikat dla kupujących wynajmowane lokale mieszkalne z zasobu komunalnego. Wnioski będzie można składać od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Osoby zainteresowane kupnem lokali mieszkalnych od gminy aktualnie nie mają możliwości uzyskania bonifikaty. Zgodnie z przepisami, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny, to właściwy organ może udzielić bonifikaty od ustalonej ceny za zgodą rady. Ratusz przewiduje od stycznia 2021 r. zmiany w tym zakresie. Będzie można uzyskać nawet 70 % zniżki przy zakupie wynajmowanego dotychczas mieszkania.

Przewidywana regulacja zakłada konieczność łącznego spełnienia kilku warunków.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie bonifikaty ma być zobowiązana do udokumentowania braku zaległości czynszowych na dzień złożenia wniosku o sprzedaż lokalu. Dodatkowo istotny ma być czas trwania najmu lokalu w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Ciechanów (nie krótszy niż pięć lat, a w przypadku zamiany lokali okres najmu liczony jest od daty zawarcia pierwszej umowy najmu). Cena lokali będzie ustalana przez rzeczoznawcę majątkowego.

Co ważne – wniosek o sprzedaż lokalu będzie musiał być złożony od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Nie może on jednak dotyczyć mieszkania znajdującego się w budynku stanowiącym w całości własność Gminy Miejskiej Ciechanów. Wyłączenie z możliwości ubiegania się o bonifikaty lokali, które znajdują się w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Miejskiej Ciechanów wynika z już trwających lub planowanych do przeprowadzenia kompleksowych termomodernizacji tych obiektów. Wykaz budynków stanowiących w całości własność gminy znajduje się poniżej tekstu.

Podstawowa wysokość bonifikaty wyniesie 70% w przypadku, gdy najem wnioskodawcy trwa powyżej 10 lat. Jeśli najem trwa powyżej 5 lat, jednak nie przekracza 10 lat, to za każdy rok brakujący do 10 lat podstawowa wysokość  bonifikaty będzie obniżana o 1 %. Miasto zakłada też możliwość uiszczenia ceny nabycia w ratach. W takim przypadku podstawowa wysokość bonifikaty będzie obniżona o 10 %.

Jeśli sprzedaży podlegał będzie lokal w budynku wybudowanym lub poddanym  kapitalnemu remontowi w 1975 roku lub latach następnych, podstawowa wysokość  bonifikaty ulegnie obniżeniu o 10 %.

Natomiast w przypadku sprzedaży lokalu w budynku poddanym w ostatnich 5 latach  remontowi o mniejszym zakresie – podstawowa wysokość bonifikaty zostanie  obniżona od 3 do 5 % (skala obniżki uzależniona będzie od zakresu remontu oraz  terminu jego wykonania).

Bonifikaty przy sprzedaży przez gminę komunalnych lokali mieszkalnych stosowane były do 30 października 2016 r. Po tej dacie wykupienie lokalu było możliwe wyłącznie za 100% wartości ustalonej przez rzeczoznawcę. Mimo dużego zainteresowania opcją wykupienia mieszkania na własność finalnie tylko jeden najemca zdecydował się na zakup lokalu bez bonifikaty.

Projekt uchwały przewidujący powrót bonifikat będzie procedowany przez Radę Miasta Ciechanów podczas najbliższej sesji 24 września.

 

Skip to content