Od 6 maja ponownie otwarta dla mieszkańców zostanie Miejska Biblioteka Publiczna oraz jej filie na terenie miasta. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną zostały wdrożone procedury, które mają zapewnić bezpieczeństwo zarówno czytelników, jak i pracowników.

Miejska Biblioteka Publiczna zostanie otwarta na nowo w porozumieniu z organizatorem i po konsultacji z miejscowym Sanepidem.

Biblioteka zostanie uruchomiona w nowym reżimie sanitarnym. Czytelnicy proszeni są o przygotowanie listy książek lub preferencji czytelniczych przed udaniem się do placówek, co ułatwi bibliotekarzom przygotowanie odpowiednich książek. Rekomendujemy przed wizytą w bibliotece poinformować telefonicznie bibliotekarza, że o planowanym przybyciu.

W najbliższym czasie nie będzie możliwy swobodny dostęp do regałów z książkami dla korzystających z nich. Bibliotekarz będzie podawał książki osobiście.

Każda odwiedzająca bibliotekę osoba zobowiązana jest do posiadania maseczki (zakrycie nosa i ust) oraz jednorazowych rękawiczek. W placówce bibliotecznej może przebywać tylko 1 osoba. Osoby oczekujące przed placówkami na swoją kolej zobowiązane są do zachowania bezpiecznej odległości.

Na chwilę obecną możliwe jest jedynie wypożyczanie książek w sposób ograniczony, mający zapewnić najwyższą ochronę. Czytelnia nie jest dostępna.

Miasto nie ma wpływu na wprowadzone restrykcyjne ograniczenia, są one wynikiem zaleceń Sanepidu.

Wszystkie placówki czynne będą od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. W godzinach 12.00-13.00 będzie tzw. „godzina wewnętrzna”, podczas której czytelnicy nie będą obsługiwani. W tym czasie będą wykonywane prace związane z bezpiecznym umieszczaniem księgozbioru zwracanego na kwarantannę.

Kontakt telefoniczny:
Biblioteka Główna – tel. 23 673 26 10
Oddział Zbiorów Naukowych i Regionalnych – tel. 23 672 28 88
Filia nr 1 – tel. 23 673 87 30
Filia nr 2 – tel. 23 672 34 87
Filia nr 3 – tel. 23 673 26 30

Skip to content