Miasto pozyskało 108 tys. zł na funkcjonowanie otwartego w grudniu Dziennego Domu Senior +, działającego przy ul. H. Sienkiewicza. Pieniądze będą przeznaczone na bieżące działania placówki, wspierające seniorów w codziennym funkcjonowaniu.

Pozyskana przez miasto dotacja w wysokości 108 tys. zł jest wynikiem rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

Pieniądze będą przeznaczone na bieżącą działalność Dziennego Domu Senior+, która polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu gorącego posiłku oraz wsparciu i rozwoju dostosowanego do potrzeb i możliwości seniorów. Ponadto zapewniane będą inne usługi, mające na celu aktywizację i integrację tej grupy np. zajęcia edukacyjne, kulturalno-oświatowe (w tym wyjścia na imprezy kulturalno-oświatowe), zajęcia muzykoterapii oraz sportowo-rekreacyjne. Placówka swoim działaniem przyczynia się także do podtrzymywania kontaktów społecznych i wydłużania okresu samodzielnego funkcjonowania zwłaszcza osób samotnych.

Dzienny Dom Senior+ powstał na bazie istniejącego od 1990 roku Dziennego Domu Seniora. Dzięki pozyskanym przez miasto 300 tys. zł z programu Senior+ w 2019 r. wykonano remont wszystkich pomieszczeń oraz modernizację windy. Ze środków własnych miasta powstał ogródek dla seniorów z wiatą biesiadną. W tym roku, wraz z nadejściem wiosny, pojawią się także drewniane donice i nasadzenia.  Dom działa w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Oferta placówki kierowana jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Zmodernizowany Dom Seniora jest placówką, w której mieszkańcy miasta w wieku 60+ mają możliwość aktywnego spędzenia czasu. Placówka jest przeznaczona dla 30 osób, czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00.

Skip to content