Miasto, w ramach ograniczonych prawnie możliwości, wprowadza rozwiązania pomocowe dla ciechanowskich przedsiębiorców wobec obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego.

Lokalni mali i średni przedsiębiorcy będą mogli na wniosek skorzystać z odroczenia płatności podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu od marca do maja włącznie lub rozłożenia tych podatków na raty. Odsetki od zaległości będą mogły być umarzane na wniosek.

Przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na sytuację musieli zawiesić działalność, będą zwolnieni z czynszów za ten okres. Zawieszone zostanie też na trzy miesiące pobieranie opłaty za zajęcie terenu, na którym działa ogródek letni.

Na obecną chwilę nie zostały wprowadzone przez rząd i parlament żadne nowe regulacje prawne, które pozwalałyby skorzystać z innych możliwości wsparcia przedsiębiorców na poziomie lokalnym w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.

Ponadto Związek Miast Polskich, którego członkiem jest Ciechanów, skierował do rządu pakiet rekomendacji, które mogą usprawnić i lepiej zorganizować pracę urzędów oraz funkcjonowanie całych społeczności lokalnych, w tym zawnioskował o wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców w zakresie tych zobowiązań podatkowych, na które wpływ ma administracja centralna. Chodzi m.in. o składki na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku pojawienia się nowych regulacji prawnych, miasto będzie reagowało na bieżąco i przekazywało kolejne informacje.

Skip to content