Dziś podpisana została umowa na dofinansowanie inwestycji w modernizację ul. Granicznej i Widnej. Miasto pozyskało na ten cel 4 mln zł od samorządu Województwa Mazowieckiego. W ramach prac przebudowana będzie jezdnia, pojawi się ścieżka rowerowa, nowe chodniki, oświetlenie, zjazdy autobusowe oraz rondo. Inwestycja powinna rozpocząć się w czwartym kwartale tego roku.

Umowę na dofinansowanie podpisali marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. W grudniu 2019 roku prezydent wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na rok 2020”. Miastu przyznano dofinansowanie w wysokości 4 mln zł.

Zadanie inwestycyjne ma objąć ul. Graniczną od skrzyżowania z ul. Płocką do skrzyżowania z ul. Widną oraz ul. Widną między skrzyżowaniem z ul. Graniczną a granicą z terenem kolejowym. Przebudowana zostanie jezdnia, dobudowane i przebudowane będą chodniki, powstanie dwukierunkowa ścieżka rowerowa, rondo, zatoki autobusowe, zjazdy, przewidziana jest budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz zagospodarowanie zieleni.

Z uwagi na bezpieczeństwo m.in. dzieci uczęszczających do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 7 oraz poprawę komunikacji ruchu samochodowego, rozszerzono zakres planowanych robót o budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Granicznej i ul. Czarnieckiego.

– Dzięki skuteczności w pozyskiwaniu pieniędzy zewnętrznych dla miasta możemy ruszyć z kolejną inwestycją drogową. Będzie dużo bezpieczniej, komfortowo, a do tego pojawi się kolejna ścieżka rowerowa w mieście. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna dla tej części miasta i mam dużą satysfakcję, że już wkrótce ją przeprowadzimy – podkreśla prezydent Kosiński.

Po zbliżającym się zakończeniu opracowywania dokumentacji projektowej przygotowane zostanie postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy przebudowy przedmiotowych dróg. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na ostatni kwartał tego roku.

Skip to content