Do bezpłatnego użytku oddana została ładowarka do samochodów elektrycznych. Zainstalowana została przy ul. Zamkowej już kilka miesięcy temu, ale stan epidemii spowodował przesunięcie terminu możliwości korzystania z urządzenia. Projekt jest realizowany dzięki środkom finansowym pozyskanym przez miasto z UE.   

Korzystanie z ładowarki jest proste i bezpłatne, nie ma ograniczeń godzinowych w możliwości dopięcia auta elektrycznego. Opłaty za ładowanie pojazdów nie będą pobierane w okresie co najmniej 5 najbliższych lat.

Stacja typu Atess EVA-22-D-P o wymiarach: 320 x 175 x 1635 mm, posiada dwa punkty ładowania i jest wyposażona w kompleksową ochronę elektryczną, obejmującą zabezpieczenia przed porażeniem, realizowane wyłącznikami nadprądowymi i wyłącznikami RCD oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. W celu ochrony stacji ładowania przed uszkodzeniami mechanicznymi od strony ulicy przed stacją została zainstalowana bariera ochronna.

Pierwotnie urządzenie miało stanąć na placu Jana Pawła II, ale z uwagi na brak możliwości technicznych zwiększenia mocy przyłączeniowej, jego lokalizacja została zmieniona na znajdującą się w pobliżu ul. Zamkową. Na finalny termin oddania urządzenia do użytku dla mieszkańców miały wpływ kwestie związane z wprowadzonym w kraju stanem epidemii.

Projekt został zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna i Gminy Strzegowo”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Ciechanów jest liderem projektu wartego w sumie prawie 12 mln zł, wdrażanego w partnerstwie z innymi gminami, dofinansowanego łączną kwotą prawie 8 mln zł.

Miasto przystąpiło do montażu systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii w 2019 r. W pierwszym etapie do gospodarstw domowych trafiły panele fotowoltaiczne. Następnie panele zostały zamontowane na budynkach instytucji miejskich, w tym szkół. W kolejnym etapie w gospodarstwach domowych montowane są pompy ciepła. W samym Ciechanowie projekt obejmie 179 instalacji (modułów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła) w 123 gospodarstwach domowych.

Skip to content