Otwarty został na nowo miejski Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać selektywnie zebrane przez siebie odpady komunalne.

PSZOK  funkcjonuje na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przy ul. Gostkowskiej 83 w Ciechanowie. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nieodpłatnie przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. PSZOK jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do     18:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00.

W PSZOK odbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:

 • papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
 • szkło, opakowania ze szkła,
 • tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
 • baterie i akumulatory,
 • chemikalia,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • przeterminowane leki,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone,
 • odpady budowlano –rozbiórkowe.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępny jest na stronie internetowej: https://www.pukciechanow.pl/images/Regulamin_PSZOK.pdf

Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu.

Osoby zainteresowane pozbyciem się zebranych przez siebie odpadów są zobowiązane do  okazania przez korzystającego z PSZOK dokumentu potwierdzającego jego zamieszkiwanie na terenie miasta. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Warto zaznaczyć, że do PSZOK-u nie są nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: materiały izolacyjne, styropian, wełna mineralna, papa,  zmieszane odpady komunalne, zmieszane odpady budowlane, szkło budowlane, szkło zbrojone, szkło żaroodporne, lustra, szyby samochodowe, czy wyroby fajansowe i porcelanowe.

W kwietniu w mieście przeprowadzona została wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego. Zbiórka trwała od 20 do 28 kwietnia zarówno na terenie zabudowy jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej (osiedla bloków). Zebrano blisko 117 ton odpadów wielkogabarytowych oraz blisko 10 ton zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Działalność Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych została czasowo zawieszona w połowie marca z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego, kiedy zmiany w przyjmowaniu i obsłudze interesantów wprowadziły spółki miejskie, w tym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Interesanci proszeni są o stosowanie aktualnie obowiązujących w przestrzeni publicznej przepisów prawa, w tym zachowanie bezpiecznych odległości oraz noszenie osłony ust i nosa. Na terenie PSZOK-u dla interesantów zapewnione są środki do dezynfekcji rąk.

Skip to content