Od 18 maja miejski żłobek, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostają ponownie otwarte w nowym reżimie sanitarnym i organizacyjnym. Decyzja jest wynikiem przeprowadzenia konsultacji z rodzicami, z których 20% zadeklarowało chęć wysłania dzieci do placówek. Na razie będą one otwarte tylko dla tych dzieci.

Placówki w Ciechanowie skonsultowały telefonicznie z rodzicami realne potrzeby związane z uruchomieniem opieki od 18 maja. Chęć wysłania dzieci do placówek działających w nowym systemie organizacyjnym, zakładającym wdrożenie wytycznych sanitarnych dotyczących zasad bezpiecznej opieki nad dziećmi w stanie epidemii w Ciechanowie zadeklarowało około 20% rodziców i opiekunów.  Łącznie do żłobka, siedmiu przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych w mieście uczęszcza 1318 dzieci. 264 rodziców i opiekunów zadeklarowało chęć wysłania dzieci do placówek.

Aktualnie trwają przygotowania placówek do ich ponownego uruchomienia w zmienionym systemie.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w grupie będzie przebywać do 12 dzieci, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczebność zostanie zwiększona, jednak nie więcej niż o 2 osoby.

Rząd ogłosił możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli po długim weekendzie majowym, dając organom prowadzącym i dyrektorom jedynie 3 dni robocze na przygotowanie placówek, procedur, systemu opieki nad dziećmi, zapewnienie środków ochrony i spełnienie innych wytycznych. Po konsultacjach z dyrektorami przedszkoli w Ciechanowie zapadła decyzja, że otwarcie miejskiego żłobka i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych może nastąpić najwcześniej w terminie 18 maja 2020 r.

Skip to content