Zakończył się pierwszy etap remontu ul. Kolbego. Nową nawierzchnię zyskał 200-metrowy odcinek od ul. Leśnej do ul. Szymanowskiego.

Jezdnia została sfrezowana, uregulowane zostały studnie deszczowe i sanitarne oraz wpusty deszczowe. Pojawił się na niej nowy asfalt. Remont nawierzchni ul. Kolbego to przedsięwzięcie, o które postulowali mieszkańcy. Zadanie zostało umieszczone na liście zadań inwestycyjnych i remontowych na 2020 rok, opracowanych po spotkaniach osiedlowych prezydenta z mieszkańcami.

Prace na kolejnych odcinkach ul. Kolbego będą kontynuowane w miarę dostępności środków finansowych w budżecie miasta.

 

Skip to content