Zakończył się remont blisko 160-metrowego odcinka ul. Fabrycznej. Położona została nowa nawierzchnia ulicy, odtworzone zostały pobocza.

Prace obejmowały część drogi od wyremontowanego odcinka pod wiaduktem do skrzyżowania z ul. Augustiańską. Jezdnia została sfrezowana, pojawił się na niej nowy asfalt. Uzupełnione i zagęszczone zostały pobocza.

Remont nawierzchni ul. Fabrycznej to przedsięwzięcie, o które postulowali mieszkańcy. Zostało ono wpisane na tegoroczną listę działań inwestycyjnych i remontowych, opracowaną po spotkaniach osiedlowych z prezydentem miasta.

Skip to content