Tradycyjnie już z okazji Dnia Edukacji Narodowej prezydent Krzysztof Kosiński przyznał nagrody pedagogom z przedszkoli i szkół podstawowych.

Nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów przyznawane są z okazji święta oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowionego w 1972 roku. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela uroczystości obchodzone są 14 października jako Dzień Edukacji Narodowej. Potocznie dzień ten zwany jest Dniem Nauczyciela.

Nagrodzeni nauczyciele przedszkolni: Joanna Chełmińska – nauczyciel wychowania przedszkolnego (Miejskie Przedszkole nr 1), Zofia Morawska – nauczyciel wychowania przedszkolnego (Miejskie Przedszkole nr 3), Małgorzata Konieckiewicz – nauczyciel wychowania przedszkolnego (Miejskie Przedszkole nr 5), Małgorzata Malicka – nauczyciel wychowania przedszkolnego (Miejskie Przedszkole nr 8), Marzena Klicka – nauczyciel wychowania przedszkolnego (Miejskie Przedszkole nr 10), Krystyna Czaplicka-Kutryb – nauczyciel wychowania przedszkolnego (Miejskie Przedszkole nr 10).

Nagrodzeni nauczyciele szkół podstawowych: Marta Fabisiak – nauczyciel języka angielskiego (Szkoła Podstawowa nr 1), Renata Gałecka – nauczyciel biologii (Szkoła Podstawowa nr 3), Magdalena Sadowska – nauczyciel matematyki i fizyki (Szkoła Podstawowa nr 3), Piotr Jabłoński – nauczyciel wychowania fizycznego (Szkoła Podstawowa nr 4), Krzysztof Kirzyc – nauczyciel informatyki i wychowania fizycznego (Szkoła Podstawowa nr 4), Dorota Rutkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (Szkoła Podstawowa nr 4), Lena Gadomska-Borucka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (Szkoła Podstawowa nr 5), Małgorzata Jasińska– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (Szkoła Podstawowa nr 5), Bogumiła Blantenberg – nauczyciel języka polskiego i historii (Szkoła Podstawowa nr 6), Izabela Dobrzyniecka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (Szkoła Podstawowa nr 6), Zbigniew Czajkowski – nauczyciel wychowania fizycznego (Szkoła Podstawowa nr 7), Natalia Anna Grabowicz – nauczyciel geografii (Szkoła Podstawowa nr 7).

Nagrodzeni dyrektorzy: Izabella Grabowska – dyrektor (Miejskie Przedszkole nr 4), Agata Pawłowska – dyrektor (Szkoła Podstawowa nr 6).

Z uwagi na stan epidemii odstąpiono od organizowania oficjalnej uroczystości w ratuszu wraz z wręczeniem pamiątkowych dyplomów.

Skip to content