Dziś w ratuszu prezydent Krzysztof Kosiński wręczył nagrody dla najlepszych studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego.

3 studentki PUZ otrzymały nagrody za najlepsze wyniki w nauce. Tradycyjnie już nagrody przyznawane są przy inauguracji nowego roku akademickiego.

W tym roku nagrody otrzymały: studiująca pracę socjalną Sylwia Bielska (średnia ocen 4,97), Joanna Kałwa, która kształci się na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (średnia ocen 4,94) oraz Karolina Jezulewicz, studiująca pielęgniarstwo (średnia ocen 4,91). Studentki otrzymały nagrody finansowe w kwocie od 1500 do 2000 zł.

Jak wskazuje rektor uczelni dr inż. Grzegorz Koc – wspieranie uczelni przez środowisko samorządowe umożliwia jej systematyczny rozwój.

Skip to content