Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie przez cały grudzień będzie koordynował przygotowywanie i dostarczanie paczek dla potrzebujących seniorów, kombatantów i dzieci.

Od 10 grudnia do wigilii pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej koordynują działania pomocowe dla mieszkańców Ciechanowa w okresie przedświątecznym. MOPS realizuje zadanie we współpracy z zarządem osiedla „Bloki”, 5 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej, Zespołem Szkół Nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Stowarzyszeniem Asfaltlove Dziki, które zorganizowały produkty żywnościowe oraz środki czystości.

Przedświąteczne paczki będą przekazane najbardziej potrzebującym mieszkańcom. Trafią do 20 wskazanych przez MOPS seniorów i 20 dzieci mieszkających na osiedlu „Bloki”, 14 seniorów zamieszkujących w innych częściach miasta oraz 12 kombatantów. Ponadto 24 grudnia wskazani przez MOPS seniorzy zamieszkujący na osiedlu „Bloki” otrzymają zestawy potraw wigilijnych.

Listę osób do których trafią świąteczne paczki ustala MOPS w oparciu o posiadane dane. Pod uwagę brane są osoby głównie samotne, starsze bądź rodziny w trudnej sytuacji materialno–bytowej.

Produkty będą pakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi w siedzibie MOPS. Po uprzednim umówieniu terminu dostarczenia, paczki zostaną dowiezione do potrzebujących osób przez pracowników MOPS oraz WOPR.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy także nieprzerwanie od marca br. pomoc dla mieszkańców Ciechanowa w dokonywaniu i dostarczaniu zakupów dla osób potrzebujących. Mogą z niej skorzystać osoby objęte kwarantanną lub izolacją, które nie mają możliwości uzyskania pomocy od rodziny i najbliższych oraz seniorzy.

Skip to content