W tym roku miasto zmodernizuje i wzbogaci 7 przestrzeni rekreacyjnych dla najmłodszych. Gruntowny remont przejdą 4 place zabaw na terenie miejskich przedszkoli. Ponadto dostępne będą: kącik zabawowy oraz sportowy na osiedlu Zachód, przestrzeń do zabaw pomiędzy ul. K. Szwanke i J. Reutta oraz wykonana zostanie nowa nawierzchnia placu zabaw przy ul. Wesołej.

Miasto planuje gruntowną modernizację placów zabaw przy czterech miejskich przedszkolach (nr 1, nr 4, nr 5 i nr 8). Aktualnie prowadzone jest postepowanie przetargowe w formie przetargu nieograniczonego z terminem składania ofert do 10 lutego 2020 r.

W ramach tego zamówienia przewidziano budowę nowoczesnych zestawów edukacyjno-rekreacyjnych o dużych gabarytach, umożliwiających korzystanie z urządzeń wielu dzieciom jednocześnie, zawierających m.in. wieże, zjeżdżalnie, pomosty, tunele, trapy do wspinaczki, tablice, liczydła i inne elementy o charakterze edukacyjnym. Wycenie poddano także karuzele, huśtawki, słupy z koszami do gry, kiwaki sprężynowe, pająki do wspinaczki oraz ławki i piaskownice.

Modernizacja placów zabaw w miejskich przedszkolach ma zostać wykonana w ciągu 60 dni od daty zawarcia umów z wykonawcami.

Na osiedlu Zachód planowane jest stworzenia kącika rekreacyjno-sportowego poprzez modernizację i rozbudowę aktualnie istniejącego placu zabaw. W planach jest zakupienie i zamontowanie zestawów zabawowych, urządzeń siłowych, bujaka dla osób niepełnosprawnych, ławki, kosza na śmieci, regulaminu placu zabaw i stojaka na rowery. Teren obejmujący strefę bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych ma być wykonany z piasku, natomiast w miejscu usytuowania urządzeń siłowych oraz na  terenie  okalającym strefy bezpieczne urządzeń zabawowych wykonana ma zostać nawierzchnia z trawy. Planowane jest także wykonanie nawierzchni na boisku do koszykówki oraz postawienie kosza do piłki koszykowej.

Pomiędzy ul. K. Szwanke a J. Reutta rozbudowany zostanie ogólnodostępny plac zabaw. Wykonawca będzie miał za zadanie dostarczyć  i dokonać montażu urządzeń (zestawy zabawowe, ławki, kosz na śmieci, regulamin placu zabaw), wykonać bezpieczną dla dzieci nawierzchnię na terenie obejmującym strefę bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych, wykonać nawierzchnię trawiastą w miejscu usytuowania urządzeń siłowych oraz na terenie obejmującym urządzenia zabawowe, a także przebudować istniejące ogrodzenie panelowe siłowni, które w formie docelowej obejmować będzie zarówno teren obecnej siłowni zewnętrznej jaki i nowo posadowionych urządzeń zabawowych. W ramach projektu zdemontowane zostaną także części chodników, które kolidują planowanym zagospodarowaniem terenu.

W obu przypadkach miasto przygotowało już dokumentację do realizacji projektów. Następnie wyłonieni zostaną wykonawcy.

Na placu zabaw przy ul. Wesołej wymianie poddana zostanie nawierzchnia wykonana z otoczaków. Zamontowana tam ma zostać bezpieczna dla dzieci, kolorowa nawierzchnia poliuretanowa z syntetycznego kauczuku.

Termin składania ofert na 3 w/w zadania to 7 lutego 2020 r. Część z przedstawionych zadań będzie realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Skip to content