Kolejne środki finansowe trafiły do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Tym razem miejskie spółki: PEC, PUK, ZWiK, TBS i ZKM przekazały 50 tys. zł.

Podległe miastu spółki przekazały pieniądze szpitalowi na zakup indywidualnych środków ochrony personelu medycznego oraz środków dezynfekcyjnych.

To już kolejne pieniądze, jakie zostały przeznaczone na walkę z epidemią koronawirusa przez miasto oraz jednostki podległe. W ubiegłym tygodniu prezydent podpisał zarządzenie, na mocy którego 150 tys. zł z budżetu miasta trafiło na rzecz szpitala. Ponadto miasto przekazało 2 tys. maseczek typu FFP2 i chirurgicznych. Przekierowano także na konto szpitala środki od zarządów osiedli w wysokości ponad 53 tys. zł.

Miastu podlega 5 spółek, które świadczą różnego rodzaju usługi użyteczności publicznej na rzecz mieszkańców: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o., Zarząd Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o.

– Dziękuję prezesom spółek za taką decyzję. Widać, że bardzo wielu osobom, spoza sfery medycznej, zależy dziś na tym, aby pielęgniarki, ratownicy czy lekarze byli zabezpieczeni w profesjonalny sposób. Nie możemy dopuścić do tego, aby z uwagi na brak sprzętu i wielkie zaniedbania ze strony polskiego państwa w tym zakresie, zakażenia dotknęły medyków ciechanowskiego szpitala, a przecież takie przypadki występują obecnie w innych szpitalach w kraju – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Skip to content