Miasto przyznało środki na zadania publiczne organizacjom pozarządowym. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, prezydent rozdzielił środki na realizację zadań publicznych na 2020 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie oświaty, edukacji i wychowania. Łączna pula środków w konkursie wynosi 1 097 000 zł.

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 720 000 zł. Dotację otrzymali:

Zadanie I. Upowszechnianie sportu szkolnego; szkolenie dzieci i młodzieży; organizacja rywalizacji sportowej w ramach „Igrzysk Młodzieży Szkolnej”:

1. Ciechanowski Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Ciechanowska” 42 000 zł

Zadanie II. Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych:

1. Miejskie Ognisko TKKF PROMYK (taekwondo) 50 000 zł
2. Miejskie Ognisko TKKF PROMYK (szachy) 4 000 zł
3. Ludowy Klub Sportowy MATSOGI 50 000 zł
4. Ciechanowski Klub Bokserski 9 000 zł
5. Ciechanowski Klub Karate KYOKUSHIN 15 000 zł
6. Akademia Piłki Nożnej OLIMP 17 000 zł
7. Akademia Piłkarska Ciechanów 9 000 zł
8. Kolarski Klub Sportowy Ciechanów 48 000 zł
9. Ciechanowski Klub Sportowy Jurand (kolarstwo) 8 000 zł
10. Ciechanowski Klub Sportowy Jurand (piłka ręczna) 40 000 zł
11 .Uczniowski Klub Sportowy NIKE 62 000 zł
12. Klub Pływacki Ciechanów 27 000 zł
13. Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy ORKA 36 000 zł
14. Klub Sportowy ZAMEK 22 000 zł
15. Stowarzyszenie Mazovia Proactiv 35 000 zł
16. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy MAZOVIA 91 000 zł
17. Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki 10 000 zł
18. Stowarzyszenie Szachy Ciechanów 4 000 zł

Zadanie III. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych.

1. Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 28 000 zł

Zadanie IV. Organizowanie wydarzeń aktywizujących społeczność miasta.

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 2 500 zł
2. Stowarzyszenie Mazovia ProActiv 2 000 zł
3. Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Osobistego oraz Krzewienie Kultury Fizycznej „KRAVER” Kraver 1 000 zł

Na oświatę, edukację i wychowanie przeznaczono kwotę 55 000 zł. Dotacje otrzymali:

Zadanie I. Realizacja programów edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

1. Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIKUS 5 000 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy NIKE 8 000 zł
3. Szkolny Klub Sportowy TRÓJKA 15 000 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy SPRING 3 000 zł
5. Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Osobistego oraz Krzewienie Kultury Fizycznej „KRAVER” Kraver 4 000 zł

Zadanie II. Realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji historycznej, kulturalnej oraz popularyzujących naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i nowoczesnych technik nauczania.

1. Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni 15 000 zł

Do 17 stycznia rozstrzygnięte zostaną konkursy ofert w pozostałych kategoriach objętych konkursem, to jest w zakresie: pomocy społecznej (włączając w ten obszar zakres działań podejmowanych na rzecz osób wykluczonych), projektów z obszaru ochrony i promocji zdrowia, projektów z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, projektów z zakresu rozwoju sektora pozarządowego, projektów na wspieranie rozwoju gospodarczego (w tym rozwoju przedsiębiorczości), jak również projektów z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Skip to content