Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych rozpoczęli od dzisiaj naukę zdalną. Miasto pozyskało pieniądze na zakup i już przekazało szkołom 81 komputerów. W najbliższych dniach przekazanych zostanie kolejnych 15 laptopów. Sprzęt został zorganizowany przez ratusz w celu wsparcia pracy nauczycieli i zdalnego nauczania dzieci, w szczególności z rodzin wielodzietnych. W ramach współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego przeprowadzone będą też szkolenia dla dzieci i nauczycieli.

Realizacja podstawy programowej w zmienionych warunkach stanowi problem szczególnie w rodzinach wielodzietnych, gdzie w tym samym czasie zdalnie pracować w domu musi więcej niż dwoje dzieci. Zdalne prowadzenie lekcji jest także wymagające dla nauczycieli – aby móc korzystać z funkcjonalnych i atrakcyjnych, nowoczesnych narzędzi do komunikacji z uczniami muszą mieć dostęp do dobrego sprzętu.

Ratusz do chwili obecnej przekazał miejskim szkołom podstawowym 81 komputerów przenośnych, które posłużą do realizacji zdalnych lekcji. Pozyskane przez miasto środki w formie grantów umożliwiły zapewnienie sprzętu dla uczniów i nauczycieli 6 ciechanowskich podstawówek. Komputery przekazano dyrektorom szkół, którzy rozdysponują je wśród uczniów wedle zdiagnozowanych w placówkach potrzeb.

Łącznie pozyskane środki na ten cel to 199.430,00 zł. Pozwoliły one na zakup 96 komputerów (40 komputerów w ramach pierwszego grantu „Zdalna szkoła”, 41 komputerów przenośnych w ramach grantu „Zdalna szkoła+” oraz w wyniku dodatkowego przetargu zamówiono 15 szt. sprzętu)

– Przygotowywaliśmy się na obecną sytuację w szkołach. Było do przewidzenia, że może wrócić nauka zdalna. Stąd szybkie decyzje, zakup sprzętu i jego przekazanie – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Projekty grantowe „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+”  finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szybkopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Ciechanów pozyskał także środki na wsparcie zdalnego nauczania w ramach współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Wartość całego projektu, na który Mazowsze pozyskało środki z Unii Europejskiej to  35 mln zł, z czego 28 mln to fundusze unijne. W pierwszej kolejności zorganizowane będą szkolenia. W następnej – zakupiony zostanie sprzęt, który trafi do SP Nr 3, SP Nr 4 i SP Nr 5. Szkolenia w formie zdalnej obejmą 4 nauczycieli i 10 uczniów z każdej szkoły biorącej udział w projekcie. W najbliższych dniach szkoły przeprowadzą rekrutację i wyłonią uczestników szkoleń. Sprzęt trafi do szkół w I połowie listopada br. Obecnie trwają czynności zmierzające do podpisania umów na dostawę sprzętu wspomagającego naukę zdalną oraz oprogramowania interaktywnego.

Skip to content