Szkoły podstawowe w mieście otrzymały kolejny już sprzęt do nauki. To nie tylko komputery i laptopy w ramach konieczności zdalnego nauczania, ale także narzędzia do nauki stacjonarnej: tablice, projektory multimedialne, monitory interaktywne i aplikacje mobilne do nauki wielu przedmiotów. W ramach projektu do szkół trafią też rutery wifi z kartami sim, przeznaczone dla uczniów nieposiadających dostępu do internetu. Sprzęt został zakupiony ze środków Unii Europejskiej.

3 miejskie szkoły podstawowe: nr 3, nr 4 i nr 5 w ostatnich dniach otrzymały po 8 zestawów komputerowych, po 13 laptopów i po 12 tabletów. Jeszcze w tym tygodniu przekazana zostanie kolejna partia sprzętu. Do ciechanowskich podstawówek trafią drukarki laserowe, urządzenia wielofunkcyjne, monitory interaktywne oraz projektory multimedialne. W najbliższych dniach do szkół dostarczone będą też dostarczone mobilne rutery wifi wraz z kartami sim dla uczniów nieposiadających dostępu do Internetu.

Ponadto szkoły wyposażono w aplikację Corinth 3D, która jest zbiorem interaktywnych modeli pomocy dydaktycznych 3D, uzupełnionych o zdjęcia, filmy i komentarze. Aplikacja składa się z 8 modułów do nauki biologii, chemii, fizyki, astronomii, geografii, matematyki, paleontologii i kultury.

W ramach projektu w trzech szkołach przeprowadzone zostaną również szkolenia w formie zdalnej, obejmujące po 30 godzin zajęć, przygotowane dla 4 nauczycieli i 10 uczniów z każdej szkoły. W podstawówkach przeprowadzono wcześniej rekrutację i wyłoniono ich uczestników.

Miasto uzyskało do realizacji tego projektu wsparcie Urzędu Marszałkowskiego. Władze województwa mazowieckiego zdobyły środki na wsparcie nauczania zdalnego z Unii Europejskiej. Wartość całego projektu to 35 mln zł, z czego 28 mln to fundusze unijne, a projekt dotyczy wielu placówek oświatowych na całym Mazowszu.

Realizacja podstawy programowej w zmienionych warunkach stanowi problem szczególnie w rodzinach wielodzietnych, gdzie w tym samym czasie zdalnie pracować w domu musi więcej niż dwoje dzieci. Zdalne prowadzenie lekcji jest także wymagające dla nauczycieli – aby móc korzystać z funkcjonalnych i atrakcyjnych, nowoczesnych narzędzi do komunikacji z uczniami muszą mieć dostęp do dobrego sprzętu.

Od początku pandemii koronawirusa ratusz organizował wsparcie dotyczące sprzętu do nauki zdalnej dla ciechanowskich szkół. Pozyskane przez miasto środki w formie grantów umożliwiły zapewnienie sprzętu dla uczniów i nauczycieli 6 ciechanowskich podstawówek. Trafiło do nich łącznie blisko 100 komputerów przenośnych. Komputery przekazano dyrektorom szkół, którzy rozdysponowują je wśród uczniów wedle zdiagnozowanych w placówkach potrzeb. Łącznie pozyskane środki na ten cel (199.430,00 zł) pochodziły z projektów grantowych „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+”, także finansowanych ze środków UE, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szybkopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Skip to content