W ramach prac przebudowana będzie jezdnia, pojawi się ścieżka rowerowa, nowe chodniki, oświetlenie, zjazdy autobusowe oraz rondo. Inwestycja powinna rozpocząć się w drugiej połowie tego roku.

W grudniu 2019 roku prezydent Krzysztof Kosiński wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na rok 2020”. Zarząd Województwa zarekomendował przyznanie dofinansowania miastu, które wyniesie 4 mln zł.

Zadanie inwestycyjne ma objąć ul. Graniczną od skrzyżowania z ul. Płocką do skrzyżowania z ul. Widną oraz ul. Widną między skrzyżowaniem z ul. Graniczną a granicą z terenem kolejowym. Przebudowana zostanie jezdnia, dobudowane i przebudowane będą chodniki, powstanie dwukierunkowa ścieżka rowerowa, rondo, zatoki autobusowe, zjazdy, przewidziana jest budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz zagospodarowanie zieleni.

Z uwagi na bezpieczeństwo m.in. dzieci uczęszczających do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 7 oraz poprawę komunikacji ruchu samochodowego, rozszerzono zakres planowanych robót o budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Granicznej i ul. Czarnieckiego.

Dzięki skuteczności w pozyskiwaniu pieniędzy zewnętrznych dla miasta możemy ruszyć z kolejną inwestycją drogową. Będzie dużo bezpieczniej, komfortowo, a do tego pojawi się kolejna ścieżka rowerowa w mieście. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna dla tej części miasta i mam dużą satysfakcję, że już wkrótce ją przeprowadzimy – podkreśla prezydent Kosiński.

Po zbliżającym się zakończeniu opracowywania dokumentacji projektowej przygotowane zostanie postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy przebudowy przedmiotowych dróg. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na drugą połowę tego roku.

Skip to content