W najbliższych latach renowację przejdzie kolejny zabytkowy budynek należący do miasta. Nieużytkowany obecnie obiekt przy ul. Fabrycznej 2 zyska nowy wygląd i funkcje. Po remoncie znajdą się w nim bar mleczny i przestrzeń dla organizacji pozarządowych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i problemom społecznym. Opracowano koncepcję wizualną.

Ratusz zatwierdził opracowaną koncepcję renowacji budynku przy ul. Fabrycznej 2. Wyłączony obecnie z użytkowania obiekt docelowo będzie służył mieszkańcom i przyjezdnym. Na parterze umiejscowiony zostanie bar mleczny, natomiast górną kondygnację zajmą organizacje pozarządowe związane z przeciwdziałaniem uzależnieniem i problemom społecznym. Remont przejdą m.in. konstrukcja, stropy, elewacja, dach, instalacje, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Zmieni się też układ pomieszczeń.

Konsekwentnie prowadzimy zadania z zakresu rewitalizacji i nadawania nowych funkcji miejskim zabytkom oraz przestrzeniom, które przez lata niszczały i były niewykorzystane. Skutecznie pozyskaliśmy fundusze na odnowienie m.in. wieży ciśnień, kamienicy przy Warszawskiej czy Krzywej Hali. Teraz te obiekty nie tylko cieszą oko, ale i pełnią ważne role dla mieszkańców i turystów. Przed nami tchnięcie życia w budynek przy ul. Fabrycznej  – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Wykonawcą koncepcji projektowej jest An Archi Group Sp. z o. o. z Gliwic. Ze względu na charakter zabytkowy, elewacje w całości zostaną odtworzone do stanu pierwotnego, zgodnie z zaleceniami konserwatora. Tynk, który został wykonany na późniejszym etapie użytkowania obiektu zostanie skuty. Planowane jest też odtworzenie pierwotnego charakteru pokrycia dachu.

Zabytkowy budynek przy ul. Fabrycznej 2 wzniesiono w latach 1905-1907 przez Spółdzielnię Spożywców „Łydynia”, założoną z inicjatywy urzędników i robotników Cukrowni Ciechanów. Spółdzielnia, która była jedną z pierwszych form aktywności społeczno-gospodarczej na terenie Ciechanowa, wzniosła wolnostojący, murowany, ceglany budynek nieopodal starej karczmy, przy skrzyżowaniu dróg wiodących do stacji (ul. Sienkiewicza) i Cukrowni (ul. Fabryczna). Plan budynku opracował architekt cukrowni Aleksander Raniecki. Parcelę pod Łydynię” podarował spółdzielcom właściciel folwarku Śmiecin Józef Gutkowski. Wówczas nieruchomość znajdowała się we wsi poza obrębem administracyjnym Ciechanowa. Budynek miał pełnić funkcje handlowe i społeczno-kulturalne. Uroczystego otwarcia obiektu dokonał w 1907 r. pionier polskiej spółdzielczości, późniejszy Prezydent RP, Stanisław Wojciechowski.

Obiekt wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Ciechanów, Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Mazowieckiego oraz znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i strefie obserwacji archeologicznej.

Miasto wraz z wykonawcą dokumentacji zwracają się do wszystkich osób posiadających w swoich archiwach zdjęcia zabytku o udostępnienie ich w celu odtworzenia jak największej liczby oryginalnych detali budynku. Zdjęcia można przekazać do Urzędu Miasta, kontakt: wks@umciechanow.pl.

Skip to content