„Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego” – pod takim hasłem wystartowała kampania Związku Miast Polskich, która podkreśla znaczenie współpracy środowiska samorządowego, ma wzmacniać poczucie wspólnotowości i wskazywać istotną rolę samorządu w codziennym życiu mieszkańca. W tym roku obchodzona jest rocznica 30-lecia samorządu terytorialnego.

O miastach w Senacie
Kampanii wizerunkowej będą towarzyszyć debaty merytoryczne dotyczące spraw istotnych dla miast organizowane przez Senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i Związek Miast Polskich w Senacie RP. Podczas nich zostaną poruszone tematy dotyczące stanu finansów samorządowych, gospodarki odpadami, zmian w ustawach ustrojowych czy roli organizacji samorządowych w polskim życiu publicznym. Debaty zapoczątkują proces legislacyjny przygotowanych przez ZMP konkretnych projektów ustaw, które prezes Związku senator Zygmunt Frankiewicz wniesie pod obrady Senatu. Pierwsza debata odbędzie się 2 marca i będzie dotyczyła finansów polskich miast i gmin. Debaty będą transmitowane online na profilu Związku na Facebooku i na stronie www.miasta.pl.

Samorządowa stolica Polski we Wrocławiu
Już na początku marca w Wrocławiu (5-6.03) odbędzie się doroczne Zgromadzenie Ogólne ZMP, na które zaproszone są wszystkie miasta członkowskie. Oprócz czynności statutowych i podsumowania aktywności Związku w minionym roku, jednym z ważniejszych tematów będą możliwości rozwoju miast wobec rosnących obciążeń finansowych, a także konferencja programowa: Samorząd miejski – liderzy zmian w Trzydziestoleciu wolnej Polski.

Działania wizerunkowe i debaty merytoryczne w Senacie
Kampania potrwa od 24 lutego do 10 marca. ZMP i miasta będą jednak prowadzić działania komunikacyjne aż do majowych obchodów 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego.

– Współcześnie to właśnie miasta na całym świecie biorą na swoje barki rozwiązywanie największych problemów i wyzwań. W ramach różnych sieci współpracy uczymy się od siebie nawzajem, czerpiemy inspiracje i kształtujemy lepszą rzeczywistość. W tym roku świętujemy 30 lat odrodzenia samorządu terytorialnego w naszym kraju. To doskonała okazja, aby pokazać, że państwo zdecentralizowane z silnymi władzami lokalnymi to gwarancja zarządzania zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców – mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Hasłem kampanii jest parafraza dewizy trzech muszkieterów „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” z powieści Aleksandra Dumasa, która została zaadaptowana do kontekstu kampanii. Dla zapewnienia hasłu atrakcyjności i aspektu intrygującego hasło zostało przedstawione graficznie w formie ukazującej słowo „zysk”. Hasła kampanii lokalnych zostały zindywidualizowane, dzięki czemu kampania komunikuje odbiorcom, że beneficjentem „zysku” płynącego ze współpracy miast jest właśnie ich miasto.

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze całkowicie wolne wybory do rad gmin. Były one efektem uchwalonej 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie terytorialnym. Ustawa została przygotowana przez Senat RP, wyłoniony w wyborach 4 czerwca 1989 roku.

Kampania w Ciechanowie
W przestrzeni miejskiej, na wiatach przystankowych, pojawiły się dziś plakaty kampanii ZMP. W jej ramach działania w Ciechanowie potrwają do majowych obchodów 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego. W mieście odbędą się także wydarzenia o charakterze edukacyjnym, w tym: debata oksfordzka młodzieży szkolnej, zajęcia o samorządności prowadzone w ramach lekcji w szkołach, do akcji włączy się też Młodzieżowa Rada Miasta oraz Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta. W ramach realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia postaw demokratycznych z młodzieżą licealną spotka się też prezydent Krzysztof Kosiński. Ponadto zostanie wydana specjalna publikacja dotycząca miasta na przestrzeni ostatnich 30 lat.

Do Związku Miast Polskich należy aktualnie 328 miast, najwięcej w jego powojennej historii. Ciechanów należy do Związku Miast Polskich od 1995 roku. Od 2015 roku członkiem zarządu i sekretarzem ZMP jest prezydent Krzysztof Kosiński.

Skip to content