Na 17. sesji przedstawiono informację z ubiegłorocznej działalności Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO. Podczas obrad z 27 lutego radni przegłosowali 7 projektów uchwał.

Radni przyjęli gminny program wspierania rodziny na lata 2020-2022. Celem programu jest wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, stworzenie im optymalnych warunków dla poprawy jakości życia, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Rada Miasta wyraziła zgodę na nabycie od Powiatu Ciechanowskiego dwóch  niezabudowanych działek wzdłuż ul. Widnej, od skrzyżowania z ul. Graniczną do torów kolejowych. Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości jest konieczne do przeprowadzenia zaplanowanej przebudowy drogi.

Przychylność miejskich samorządowców zyskała uchwała dotycząca zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą działki przy ul. Sienkiewicza.

Protokoły z sesji, uchwały, interpelacje, terminarz, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Skip to content