Podczas 28. sesji Rady Miasta Ciechanów, przeprowadzonej w formule wideokonferencji, uchwalony został budżet na 2021 rok. W porządku obrad znalazła się także analiza funkcjonowania oświaty w roku szkolnym 2019/2020. Radni przyjęli w sumie 12 projektów uchwał.

Za przyjęciem budżetu opowiedziało się 15 radnych, nikt nie był przeciw, 6 radnych wstrzymało się od głosu. Szczegóły dotyczące kształtu budżetu znajdują się w oddzielnej informacji prasowej pod adresem: https://www.umciechanow.pl/main/aktualnosci/Budzet-Ciechanowa-na-2021-rok/idn:6685.

Z materiałów przygotowanych przez Centrum Usług Wspólnych wynika, że do  przedszkoli i szkół podstawowych podlegających miastu uczęszcza 4 714 dzieci. Uczy ich 450 nauczycieli. W 2020 roku na oświatę miejski samorząd przeznaczył 56,8 mln zł.

Radni wyrazili zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą jednej z działek budowlanych, nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w pobliżu ul. Towarowej oraz zbycie czterech nieruchomości z osiedli „Śmiecin”, „Śródmieście”, „Niechodzin-Bielin” i „Gostków”. Uchwalili też program współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.

Miejscy samorządowcy przyjęli krytyczne stanowisko dotyczące zapowiadanego przez rząd zawetowania budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Według nich groźba pozbawienia Polski środków finansowych na rozwój infrastruktury w wyniku działań rządu jest powodem do głębokiego niepokoju. Unijne pieniądze zasilają nasz kraj od ponad 16 lat. Z zestawienia transferów opublikowanego przez Ministerstwo Finansów wynika, że w od maja 2004 r. do września 2020 r. Polska otrzymała 188 miliardów euro. W puli tej dofinansowano m.in. wiele inwestycji na terenie Ciechanowa. W przyszłych latach planowane są kolejne zadania, na które gmina planuje pozyskać unijne dofinansowanie. „Jesteśmy w trakcie największego kryzysu gospodarczego od czasów II wojny światowej. Ograniczenia wprowadzane przez rząd z powodu pandemii koronawirusa doprowadzają do problemów finansowych firm, samorządów, ale przede wszystkim zwykłych obywateli, którzy często tracą pracę bądź zarabiają mniej. Sprawne wdrożenie w narodowe gospodarki środków finansowych z nowego budżetu UE pozwoliłoby złapać oddech wielu ludziom i podmiotom gospodarczym. Tymczasem skutki działań polskiego rządu mogą doprowadzić do nasilenia negatywnych konsekwencji dla społeczeństwa i gospodarki” – czytamy w uzasadnieniu.

Skip to content