Po spotkaniach osiedlowych mieszkańców z prezydentem miasta opracowana została lista zadań inwestycyjnych i remontowych, które będą prowadzone w 2020 r. Znalazły się na niej także zadania, które już są w trakcie realizacji. To zarówno duże, kosztowne inwestycje, finansowane z pozyskanych przez miasto środków zewnętrznych, jak i mniejsze przedsięwzięcia.

Lista z podziałem na osiedla powstała po przeanalizowaniu zgłoszeń płynących od mieszkańców podczas spotkań osiedlowych. Uwzględniono w niej wszystkie postulaty, które spełniają wymogi formalne, finansowe, czasowe i prawne.

Mieszkańcy sygnalizowali głównie potrzeby dotyczące infrastruktury drogowej. Budowy i remonty to zadania najczęściej pojawiające się na liście. Zaplanowano inwestycje w nawierzchnie dróg i chodników, parkingi, oświetlenie, zieleń, kanalizację czy przyłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Lista zawiera również budowę nowych placów zabaw i miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NA 2020 r.:

Osiedle nr 1 „Powstańców Wielkopolskich”

1. Opracowanie dokumentacji rewitalizacji zabytkowego młyna przy Nadrzecznej – w obiekcie znajdą się m.in.: wielofunkcyjna, dwukondygnacyjna sala z przeznaczeniem na przestrzeń artystyczną; restauracja; bar letni; pomieszczenia edukacyjne i artystyczne; pomieszczenia biurowe i socjalne; kompleks szatni z łazienkami oraz miejsce na start-upy; powstanie zielona przestrzeń; drewniany pomost z widokiem na zamek; strefa odpoczynku i rekreacji z altankami, leżakami i stolikami; strefy zabaw dla dzieci; strefa sadów owocowych oraz strefa relaksu.
2. Modernizacja ul. Gruduskiej (droga wojewódzka) – porozumienie miasta z zarządcą drogi, na podstawie którego miasto w 2019 r. opracowało dokumentację techniczną i uzyskało pozwolenie na realizację inwestycji.
3. Budowa oświetlenia w ul. Gruduskiej.
4. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Opinogórskiej – zakończono prace projektowe, obecnie miasto oczekuje na decyzję ZRID, planowany wniosek o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego na realizację zadania w kolejnych latach.
5. Budowa parkingu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13.
6. Montaż urządzeń integracyjnych na placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3.
7. Opracowanie dokumentacji budowy chodnika przy ul. Przasnyskiej.
8. Doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Pułtuskiej 33-33a.
9. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Rowerowej – planowane uzyskanie pozwolenia na budowę czerwiec 2020 r.; realizacja do końca 2021 r.
10.Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Polskiej Organizacji Wojskowej.
11. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Plenerowej – planowane uzyskanie pozwolenia na budowę czerwiec 2020 r.; realizacja do końca 2021 r.
12. Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Powstańców Wielkopolskich, między budynkami nr 11 a 15.
13. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowo budowanego budynku nr 4 przy Powstańców Wielkopolskich.
14. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowo budowanego budynku nr 6 przy Opinogórskiej.

Osiedle nr 2 „Aleksandrówka” i osiedle nr 3 „Aleksandrówka II”

1. Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 5.
2. Budowa oświetlenia w ul. Błękitnej i Złotej – w części, na której są gospodarstwa domowe.
3. Remont zatoki parkingowej przy ul. Gwardii Ludowej WRN przy pawilonach handlowych.
4. Remont chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich między budynkiem administracyjnym spółdzielni mieszkaniowej „Zamek” a garażami.
5. Montaż urządzeń integracyjnych na terenie parku aktywnej rekreacji przy Witosa.
6. Montaż urządzeń integracyjnych na terenie placu zabaw przy ul. Harcerskiej.
7. Remont chodnika na wysokości bloku przy ul. Sikorskiego 2.
8. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul.: Szmaragdowej, Bursztynowej
i Złotej – planowane uzyskanie pozwolenia na budowę wrzesień 2020 r.; realizacja do końca 2021 r.
9. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowo budowanego budynku nr 4 przy Witosa.

Osiedle nr 4 „Śródmieście”

1. Rozpoczęcie procesu tworzenia nowego parku miejskiego przy Augustiańskiej – na obszarze o powierzchni ponad 2 ha nasadzone zostanie ponad 12 tys. roślin, wytyczone będą nowe ciągi komunikacyjne dla pieszych i rowerzystów, a teren zostanie oświetlony.
2. Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 4.
3. Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 1.
4. Montaż monitoringu miejskiego przy fontannie na ul. Warszawskiej.
5. Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. 3 Maja w okolicy parku J. Dąbrowskiego.
6. Montaż progów zwalniających na ul. Augustiańskiej w okolicy kościoła.
7. Zmiana organizacji ruchu w ul. Witosa: wprowadzenie zakazu zatrzymywania się po jednej stronie jezdni.
8. Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul.: Orylskiej, 3 Maja i Augustiańskiej polegająca na wytyczeniu oznakowania poziomego, które wskażę segregację ruchu kołowego oraz wyeliminuje parkowanie na skrzyżowaniu.
9. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Grodzkiej 3A.
10. Wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem na wysokości budynku przy ul. 3 Maja1.
11. Wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ul. Nadfosnej 3 i 10.
12. Wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 11.
13. Malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14.
14. Malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Mikołajczyka 7.

Osiedle nr 5 „Płońska”

1. Budowa przez TBS nowego bloku z 36 mieszkaniami i parkingiem przy ul. Szwanke.
2. Inwentaryzacja fauny i flory na „Jeziorku”.
3. Budowa placu zabaw między ul. Szwanke a Reutta.
4. Powierzchniowe utwardzenie emulsją i gresem części ul. św. Krzysztofa, na odcinku od ul. św. Franciszka do św. Mateusza.
5. Montaż urządzeń integracyjnych na placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 4.
5. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy św. Rodziny, św. Antoniego i św. Mateusza.
7. Wprowadzenie oznakowania skrzyżowań na os. Jeziorko (budynki jednorodzinne) za pomocą oznakowania pionowego.
8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. św. Franciszka.
9. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowo budowanych budynków nr 13,14,19, 20, 21, 22, 23, 24 przy ul. Rzeczkowskiej.
10. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowo budowanego budynku nr 2 przy Szwanke.
11. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowo budowanych budynków A i B przy Harcerskiej.
12. Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Płońskiej 101 i 129.

Osiedle nr 6 „Słoneczne”

1. Rewitalizacja i zagospodarowanie Kąpieliska Krubin – III etap – instalacja kamer, montaż słupów oświetleniowych, budowa pomostów widokowych, montaż zestawu zabawowego i elementów małej architektury.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Ludowej, Spacerowej, Wędkarskiej i Kruczej – oczekiwanie na pozwolenie na budowę. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie celem realizacji w kolejnych latach.
3. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Skłodowskiej-Curie,
Nizinnej i Zagrodowej. Oczekiwanie na decyzję ZRID. Planowane złożenie wniosku o pozyskanie dofinansowania celem realizacji w kolejnych latach.
4. Budowa ul. Malinowej, Jaśminowej i Okopowej – złożony wniosek do rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja pod warunkiem otrzymania dofinansowania.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiaduktu drogowego dla ruchu pieszo-rowerowego w ul. Skłodowskiej.
6. Budowa boiska wielofunkcyjnego na Bielinie – etap I: wykup gruntu.
7. Montaż urządzeń integracyjnych na kąpielisku Krubin.
8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części ul. Kasprzaka.
9. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kasprzaka – umowy z mieszkańcami.
10. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Bielińskiej – umowy z mieszkańcami.
11. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Żytniej – planowane uzyskanie pozwolenia na budowę październik 2020 r.; realizacja w 2021 r.

Osiedle nr 7 „Przemysłowe”

1. Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji do nowych funkcji społecznych budynku przy ul. Fabrycznej 2.
2. Modernizacja ul. Granicznej i Widnej – rozpoczęcie inwestycji w drugiej połowie 2020 roku. Planowana jest przebudowa jezdni, chodników, budowa ścieżki rowerowej, oświetlenia, odwodnienia, budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Granicznej i Czarnieckiego.
3. Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 8.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mleczarskiej i Mazowieckiej.
5. Remont nawierzchni ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Augustiańskiej do Mleczarskiej.
6. Utrwaleniem destruktem asfaltowym ul. Cichej.
7. Remont chodnika przy ul. Granicznej 43.
8. Docieplenie budynku przy ul. Płockiej 1B.
9. Montaż 4 lamp oświetleniowych przy ul. Niechodzkiej.
10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Obozowej.
11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młynarskiej.

Osiedle nr  8 „Kwiatowe”

1. Modernizacja ul. Leśnej – budowa jezdni, chodników, odwodnienia, zatok autobusowych, przebudowa skrzyżowania, montaż na przejściach dla pieszych tzw. kocich oczek, budowa ścieżki rowerowej.
2. Ukończenie budowy ul. Wesołej i Różanej (zadanie z 2019 roku).
3. Wykonanie chodnika w ul. Towarowej od ul. Śmiecińskiej do bocznicy kolejowej.
4. Naprawa nawierzchni bitumicznej w obrębie skrzyżowania ul. Śmiecińskiej i Towarowej.
5. Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Towarowej i Sławika.
6. Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ul. Wesołej.
7. Montaż urządzeń integracyjnych na placu zabaw przy ul. Wesołej.

Osiedle nr  9 „Bloki”

1. Termomodernizacja budynków na „Blokach” : ul. Sienkiewicza 17/19, 35, 38/40, 53/55, 57/59 oraz budynków nr 23 i 25 przy ul. 17 Stycznia (zadanie z 2019 roku).
2. Opracowanie dokumentacji termomodernizacji kolejnych budynków komunalnych na „Blokach” (12 budynków): ul. Hallera 13/15, 19, Moniuszki 5/7, 9/11,  ul. Narutowicza 6/12, ul. Okrzei 1, 5, 12, 13, 22, ul. Wyzwolenia 7,13 (ukończenie dokumentacji w połowie 2021 roku).
3. Budowa nowych miejsc parkingowych na terenie PKP przy dworcu kolejowym.
4. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hallera.
5. Remont dachu budynku przy ul. Moniuszki 14/16.
6. Zmiana organizacji ruchu w ul. Sienkiewicza – planowane jest wprowadzenie ograniczenia tonażowego do 8 ton i ograniczenia prędkości do 30 km/h.
7. Montaż urządzeń integracyjnych na placu zabaw przy ul. Kraszewskiego.
8. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Tatarskiej na odcinku od ul. 17 Stycznia do Głowackiego.
9. Opracowanie projektu technicznego na wymianę sieci wodociągowej w obrębie ul. Spółdzielczej, Okrzei i Wyzwolenia.
10 Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Tatarskiej do Fabrycznej z przepompownią ścieków.
11. Przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej przy ul.17 Stycznia 49, Sienkiewicza 53/55 i Sienkiewicza 82.
12. Montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Okrzei i Świętochowskiego.

Osiedle nr 10 „Kargoszyn”

1. Przebudowa ul. Asnyka – złożony wniosek do rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Andersena, Bartołda i części Dygasińskiego (ukończenie zadania z 2019 roku).
3. Budowa na basenie odkrytym wodnego toru przeszkód.
4. Wymiana odcinków nawierzchni chodników przy ul. Wyspiańskiego i Asnyka.
5. Montaż urządzeń integracyjnych na placu zabaw za kościołem św. Piotra.
6. Energa Operator w ramach współpracy z Urzędem Miasta wymieni 39 szt. opraw oświetleniowych w ul.: Fredry, Norwida, Kasprowicza, Bema, Słowackiego, Reymonta, Gałczyńskiego, Młynarskiego i Nałkowskiej.
7. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wiosennej – etap II.
8. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Husarskiej, Krasińskiego i Kosynierów – planowane uzyskanie pozwolenia na budowę październik 2020 r.
9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej.
10. Remont elewacji budynku przy ul. Wyspiańskiego 42.

Osiedle nr 11 „Podzamcze”

1. Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji „Kanałów”.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Rycerskiej i Zagłoby.
3. Budowa oświetlenia przy ul. Parkowej, Zamkowej i Gostkowskiej.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Komunalnej, Rybnej i Wiejskiej – planowane uzyskanie pozwolenia na budowę wrzesień 2020 r., realizacja do połowy 2021 roku.
5. Montaż progów zwalniających na ul. Bony.
6. Montaż urządzeń integracyjnych na placu zabaw przy zbiegu ul. Parkowej i Zielonej.
7. Budowa oświetlenia na ulicach Parkowej, Zamkowej i Gostkowskiej.

Osiedle nr 12 „Zachód”

1. Budowa kącika rekreacyjno-zabawowego oraz sportowego między Wieniawskiego i Solskiego.
2. Remont nawierzchni ul. Kolbego, na odcinku od ul. Leśnej do Szymanowskiego.
3. Montaż urządzeń integracyjnych na placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 7.
4. Montaż urządzeń integracyjnych na placu zabaw przy zbiegu ul. Solskiego i Wieniawskiego.
5. Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cieplińskiego.
6. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Przyleśnej, Hubala i Klonowskiego – planowane uzyskanie pozwolenia na budowę wrzesień 2020 r., realizacja do połowy 2021 roku.
7. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kuny.
8. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Biegasa.
9. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowo budowanych budynków przy ul. Czarnieckiego (działki nr 871/5 oraz 872/5).

Skip to content