Zakończyła się miejska inwestycja przebudowy i modernizacji ul. Leśnej. Ulica została poszerzona, ma nową nawierzchnię i oświetlenie. Mieszkańcy mogą korzystać z bezpiecznych chodników oraz ścieżki rowerowej.

Droga została przebudowana na miejskim odcinku między ul. Starowiejską a pętlą miejską. Ulicę Leśną rozbudowano na odcinku o długości ok. 850 m. Można już korzystać z nowych chodników, wybudowanych po obu stronach, przy drodze powstała też ścieżka rowerowa. Ul. Leśna została oświetlona energooszczędnymi lampami.  W ramach inwestycji przebudowano 4 skrzyżowania z drogami gminnymi, wykonane zostały zjazdy indywidualne do posesji. Zamontowane zostały urządzenia bezpieczeństwa ruchu, wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Na poddanym modernizacji odcinku wykonano przystanki autobusowe z peronami wyposażone w wiatę. W ramach inwestycji wybudowana została kanalizacja sanitarna i deszczowa, przebudowano też sieć telefoniczną. Teren przyległy został zagospodarowany zielenią.

To już kolejna inwestycja w infrastrukturę, która nie tylko poprawia codzienne warunki życia mieszkańców, ale też zmienia oblicze miasta na bardziej nowoczesne i przyjazne. To też kwestia bezpieczeństwa i komfortu. Oddajemy do użytku kolejną drogę, a jednocześnie już czynimy starania o pozyskanie środków na następne inwestycje w mieście – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Przed rozpoczęciem inwestycji droga nie posiadała unormowanych parametrów właściwych dla drogi publicznej, była w złym stanie technicznym i miała nieuregulowaną szerokość. Brakowało wyznaczonych ciągów pieszych i rowerowych oraz odpowiedniego odwodnienia, a droga miała jedynie fragmentaryczne oświetlenie.

Prace zrealizował Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-Kan., Energetycznych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy Spółka Jawna z Ciechanowa za kwotę 6 764 246,88 zł. Miasto wcześniej pozyskało prawie 4,8 mln zł na realizację zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Ulica Leśna nie jest jedyną drogą wlotową do miasta poddaną w ostatnim czasie modernizacji. Do pętli miejskiej dojechać można też ulicami Wesołą i Gruduską. Ul. Wesoła już została oddana do użytku po pracach zakończonych w okresie trwania epidemii. Z kolei aktualnie prowadzona jest przebudowa ul. Gruduskiej.

W tym roku rozpocznie się też modernizacja ul. Granicznej i Widnej. Planowana jest przebudowa jezdni, chodników, budowa ścieżki rowerowej, oświetlenia, odwodnienia, budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Granicznej i Czarnieckiego.

Skip to content