Miasto zaprasza mieszkańców oraz wszelkie instytucje i organizacje do konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla miasta Ciechanów na lata 2020-2035”. Wypełnioną kartę ankiety należy przesłać pod adres e-mail:fundusze@umciechanow.pl lub złożyć osobiście w urzędzie do 19 sierpnia.

Celem przygotowanego dokumentu jest wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności oraz zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności Ciechanowa. Strategia ma być również istotnym wsparciem w pozyskaniu zewnętrznych środków pomocowych w ramach funduszy NFOŚiGW oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kolejnym okresie programowania.

Dokument przedstawia zagadnienia elektromobilności w mieście, m.in. w zakresie:

  • wprowadzeniu komunikacji publicznej opartej o pojazdy zero i niskoemisyjne;
  • rozwoju infrastruktury ładowania i tankowania paliw alternatywnych;
  • modernizacji przystanków miejskich oraz rozwój infrastruktury smart-city;
  • rozbudowy systemu dróg rowerowych.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych Urzędu Miasta Ciechanów (ul. Wodna 1, I piętro pok. 209; tel. 23 674 92 75, 23 672 92 78).

Opracowanie „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla miasta Ciechanów na lata 2020 – 2035” sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.

Skip to content