W związku z prowadzonym remontem chodników i nawierzchni ul. Tatarskiej na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Kaczeńców od 28 września występowały będą utrudnienia w ruchu. Prowadzone prace remontowe mają docelowo poprawić bezpieczeństwo i komfort użytkowników.

Remont będzie prowadzony w ramach trzeciego już etapu prac realizowanych na ul. Tatarskiej. Objęty nim ma być odcinek od ul. S. Grota-Roweckiego do ul. Kaczeńców. Za realizację prac odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Mławie.

Będą występowały utrudnienia w ruchu. Roboty zostaną oznakowane i zabezpieczone. Mieszkańcy są proszeni o stosowanie się do obowiązującego oznakowania.

Prace wzdłuż ul. Tatarskiej były prowadzone już wcześniej. Remont ciągu pieszo-rowerowego rozpoczął się w sierpniu 2019 r. od skrzyżowania ul. 17 Stycznia i ul. Tatarską do ul. B. Głowackiego. W drugim etapie zmodernizowano odcinek do ul. Stefana Grota- Roweckiego. Płyty chodnikowe zastąpiono kostką brukową w dwóch kolorach. Następnie prace prowadzono na odcinku od ul. Bartosza Głowackiego do ul. Stefana Grota-Roweckiego. Rozpoczynające się działania GDDKiA są trzecim etapem realizacji remontu. Pierwotnie planowana w nim wymiana słupów energetycznych będzie realizowana na późniejszym etapie z uwagi na konieczność docelowej przebudowy sieci elektrycznej abonenckiej i oświetlenia ulicznego.

W ul. Tatarskiej roboty prowadził także ZWiK – na odcinku drogi dojazdowej do posesji, między skrzyżowaniem z ul. Olchową a skrzyżowaniem z ul. S. Grota-Roweckiego, zrealizowano prace związane z budową kanalizacji sanitarnej.

Skip to content