Trwa rozbudowa systemu kamer monitorujących miejsca publiczne w Ciechanowie. Montowane są kamery przy fontannie na ul. Warszawskiej. Do końca roku zamontowane będą kamery na kąpielisku Krubin.

Na ul. Warszawskiej przy fontannie trwa montaż kolejnych kamer miejskiego monitoringu. Pojawią się tam dwie kamery: stałopozycyjna oraz szybkoobrotowa.

Mają zapewnić poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapobiegać aktom wandalizmu. Celem jest również troska o bezpieczeństwo osób przebywających w obrębie wodotrysku.

W tym roku objęcie monitoringiem przewidziano także dla terenu zrewitalizowanego kąpieliska Krubin. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą, która przewiduje także budowę oświetlenia. Na Krubinie zainstalowane zostaną dwie kamery szybkoobrotowe. Teren będzie doświetlony 5 lampami LED.

Rozbudowa miejskiego monitoringu rozpoczęła się na początku 2020 roku. W styczniu zamontowano 10 kamer monitorujących miejsca publiczne. Monitoringiem objęto błonia zamkowe, teren rekreacyjny przy ul. Marii Dąbrowskiej ze skateparkiem i pumptrackiem, teren nowopowstałego parku miejskiego na Jeziorku wraz z sąsiadującym z nim placem zabaw przy ul. Harcerskiej oraz skwer, na którym umiejscowiony jest parowóz.

Wszystkie lokalizacje kamer zostały wytypowane na podstawie wniosków i zgłoszeń mieszkańców oraz służb mundurowych.

Skip to content