Termomodernizację ma przejść kolejne 12 budynków komunalnych na osiedlu „Bloki”. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja jest planowana do realizacji w ramach nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. 

Ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji 12 budynków znajdujących się na osiedlu „Bloki”. Przedsięwzięcie obejmie budynki nr 13/15 oraz 19 przy ul. Gen. Józefa Hallera, bloki nr 5/7 i 9/11 przy ul. Stanisława Moniuszki, 7 i 13 przy ul. Wyzwolenia, 1,12, 13, 22 i 5 przy ul. Stefana Okrzei oraz 6/12 przy ul. Gabriela Narutowicza. Zadanie ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków, ma przyczynić się również do zmniejszenia degradacji części wspólnych budynków i poprawy wizerunku miejskiej przestrzeni.

– Konsekwentnie realizujemy założone plany. Obecnie widzimy intensywne prace przy odnawianiu siedmiu budynków komunalnych. Te prace zakończą się w tym roku, ale my już myślimy o kolejnych budynkach. Dzięki tym inwestycjom poprawi się jakość życia mieszkańców, zyska środowisko, zyska też wizualnie miasto, bo przecież zaniedbane, obdrapane budynku zamienią się w obiekty z pięknymi elewacjami – mówi Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa.

Zaplanowane działania termomodernizacyjne dotyczą części wspólnych budynków i zakładają w szczególności: wymianę pokrycia dachu wraz z izolacją wełną mineralną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termoizolację ścian zewnętrznych budynków za pomocą tynku ciepłochronnego, izolację ścian fundamentowych, ocieplenie stropu piwnicy. Prace mają objąć także wejścia do budynków i klatki schodowe. Zmodernizowane ma zostać oświetlenie. Pojawią się także ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, ludzi starszych i wózków dziecięcych.

Bloki objęte inwestycją znajdują się w rejestrze zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego oraz w Gminnej Ewidencji Zabytków. Dla obszaru, na którym znajdują się przedmiotowe budynki, został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, z którego m.in. wynika obowiązek, w przypadku jakichkolwiek przekształceń zabudowy poniemieckiej, porozumienia z odpowiednim organem ochrony zabytków. Na osiedlu „Bloki” w zasobach komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych znajduje się około 100 jednopiętrowych budynków, które są unikatowe w skali kraju i Europy Środkowej. Zostały wybudowane w latach 1940-1942 przez administrację niemiecką i miały dostosować Ciechanów do pełnienia funkcji stolicy rejencyjnej.

Dokumentacja techniczna ma zawierać, poza dokumentacją projektowo – kosztorysową, dokumentację konserwatorską określającą stan zachowania budynków i możliwości ich adaptacji oraz audyty energetyczne budynków. Termin zakończenia przygotowania dokumentacji to sierpień 2021 r. Na jej podstawie Urząd Miasta będzie ubiegał się o pozyskanie środków zewnętrznych na wykonanie robót budowlanych.

W grudniu 2019 r. rozpoczęła się termomodernizacja pierwszych 7 budynków komunalnych na osiedlu „Bloki”, obejmująca pięć budynków przy ul. Sienkiewicza i dwa przy ul. 17 Stycznia. Miasto pozyskało na ten cel 4,6 mln zł środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet VI Jakość życia, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

Informacje dotyczące szczegółów przetargu dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ciechanów: http://bip.umciechanow.pl/zamowienia_publiczne/powyzej_30/256.html

Skip to content