17 różnych branż prowadzących działalność gospodarczą na terenie Ciechanowa, które najmocniej ucierpiały z powodu ograniczeń wprowadzonych przez rząd w czasie stanu epidemii, będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości za drugi kwartał 2020 roku. Koszt nowej formy wsparcia dla budżetu miasta to blisko milion złotych.

Restauracje i inne placówki gastronomiczne, hotele, sale weselne, sklepy sprzedające odzież i obuwie, siłownie, salony fryzjerskie i kosmetyczne, solaria, salony tatuażu, działalność fotograficzna, naprawa zegarków, działalność turystyczna, rozrywkowa, naprawa obuwia, prowadzenie targów i wystaw, kwiaciarnie, księgarnie – między innymi podmioty funkcjonujące w tych obszarach skorzystają na czasowym zwolnieniu z podatku od nieruchomości. Zwolnienie, zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) nie może objąć osób wynajmujących przestrzenie pod prowadzenie tych działalności. Właściciel nieruchomości musi równocześnie w niej prowadzić daną działalność, aby skorzystać ze zwolnienia.

Przedstawiamy poniżej w tabeli nazwy działalności podlegające zwolnieniu wraz z kodami PKD. Podana działalność musi być główna dla danego przedsiębiorcy, aby skorzystać ze zwolnienia.

Miasto postanowiło, iż wnioskowanie o zwolnienie będzie do minimum ograniczało formalności po stronie przedsiębiorców. Nie będzie konieczności udowadniania spadku dochodów we wskazanym okresie w stosunku do poprzednich miesięcy.

Przedsiębiorcy działający w wymienionych branżach, ubiegający się o udzielenie pomocy wynikającej z niniejszej uchwały, rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 będą mogli składać zgłoszenia na specjalnych uproszczonych drukach (do pobrania poniżej) już od 5 maja.

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć:

1. zgłoszenie zamiaru korzystania ze zwolnienia;
2. informację (dot. osób fizycznych) albo korektę informacji albo informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w której wykazuje zwolnienie lub deklarację (dot. osób prawnych) lub korektę deklaracji na podatek od nieruchomości;
3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, niezbędny do udzielenia pomocy publicznej.

Wsparcie dla branż, które najbardziej ucierpiały w wyniku wprowadzonych przez rząd ograniczeń jest wynikiem wideokonferencji prezydenta miasta z grup

ą lokalnych przedsiębiorców, podczas której konsultowano możliwe formy pomocy ze strony miasta.

Szacunkowy ubytek dochodów miasta z tytułu podatku od nieruchomości wynikający z zastosowania zwolnienia będzie wynosił ok. 950 tys. zł. Prezydent w związku z tym podjął decyzję o ograniczeniu wydatków na taką kwotę w obszarze administracji (385 tys. zł), promocji (40 tys. zł), kultury (110 tys. zł), sportu (70 tys. zł), budżetu obywatelskiego (80 tys. zł), utrzymania zieleni (90 tys. zł), iluminacji okazjonalnej (25 tys. zł), zakupu nowych eksponatów do Parku Nauki Torus (150 tys. zł).

Projekt uchwały wprowadzającej przedmiotowe rozwiązanie będzie przedmiotem obrad majowej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ciechanów.

 

Skip to content