Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński zwrócił się do wykonawców realizujących miejskie inwestycje o odpowiednie zabezpieczenie sanitarne pracowników przy wykonywaniu robót. Na chwilę obecną inwestycje są prowadzone zgodnie z planem.

W prośbie, skierowanej do wykonawców trwających i wkrótce rozpoczynających się miejskich inwestycji, miasto apeluje, aby zabezpieczyli oni w sposób profesjonalny swoich pracowników i zaopatrzyli wszystkie osoby, przebywające na placach budowy, w środki ochrony osobistej, w szczególności: maseczki, rękawiczki ochronne czy środki dezynfekujące. Obowiązywanie stanu epidemii wymaga zachowania szczególnych środków ochrony, tak aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Miasto zwraca szczególną uwagę na przeprowadzenie prac z zachowaniem bezpieczeństwa i zaleceń sanitarnych.

Jednocześnie prezydent zaznaczył, że w realizację miejskich inwestycji zaangażowanych jest wiele firm dających zatrudnienie m.in. mieszkańcom Ciechanowa.

– „Wstrzymanie tych działań przez miasto wpędziłoby kolejne firmy w kłopoty finansowe, a pracownicy traciliby zatrudnienie. Tego nie chcemy! Koronawirus i wprowadzone ograniczenia wyrządziły już zbyt wiele szkód gospodarce. Nie możemy jako samorząd wpadać w to błędne koło i rezygnować z inwestycji w rozwój miejskiej infrastruktury, powodując tym samym zastój w firmach. Niezwykle istotne jest jednak zdrowie wszystkich tych, którzy nie mogą pozostać w domach i pracują, wykonując bezpośrednio dla mieszkańców Ciechanowa tak wiele zadań. Jestem szczególnie wdzięczny za ich codzienny wysiłek. Jako inwestor dołożymy wszelkich starań, aby wspólnie zrealizować rozpoczęte inwestycje.” – powiedział prezydent miasta Krzysztof Kosiński.

Zaplanowane do realizacji w tym roku przedsięwzięcia, to m.in. terminowe projekty wykonywane z udziałem dofinansowań zewnętrznych pozyskanych przez miasto np. z Unii Europejskiej.

Wśród ponad stu zatwierdzonych projektów na liście zadań inwestycyjnych i remontowych są budowy dróg i ścieżek rowerowych, termomodernizacje budynków, tworzenie nowych zielonych przestrzeni, rewitalizacja przestrzeni publicznej, czy zwycięskie projekty złożone przez mieszkańców w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Na liście zadań są także projekty, o których realizację mieszkańcy wnioskowali bezpośrednio podczas spotkań osiedlowych z prezydentem w lutym br.

W tym tygodniu rozpoczęła się budowa oświetlenia w ul. Gruduskiej, trwa też budowa drogi i ścieżki rowerowej w ul. Leśnej, termomodernizacja budynków na osiedlu „Bloki” czy modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 8. Ku końcowi zbliża się przebudowa ul. Wesołej i Różanej.

Wkrótce rozpoczną się kolejne inwestycje, o czym na bieżąco będziemy informować.

Skip to content