Wśród tematów 29. sesji Rady Miasta znalazły się sprawozdania z realizacji miejskich programów związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i przemocy w rodzinie. Podczas zdalnych obrad, które odbyły się 17 grudnia, radni przegłosowali jednomyślnie 21 projektów uchwał.

Radni podjęli dyskusję na temat ostatnich rozstrzygnięć w Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego pieniądze decyzją rządu nie trafią do Ciechanowa i nie będą wspierały inwestycji przeprowadzanych przez miasto. Radni przyjęli nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania lokalnych regulacji do przepisów ustawowych. W gospodarstwach, których właściciele zdecydują się na posiadanie domowych kompostowników, mieszkańcy będą mogli skorzystać z ulgi. Na każdą osobę zamieszkującą w takim domostwie opłata za odbiór odpadów będzie obniżona o 1 zł.

Samorządowcy przyjęli miejskie programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na 20021 r. Zdecydowali też, by ulicę biegnącą od ul. Batalionów Chłopskich w kierunku wschodnim do granicy miasta nazwać Amarantową. Unormowali także bieżące kwestie związane ze zbyciem, nabyciem i wydzierżawieniem gminnych nieruchomości.

W końcowej fazie procedowania przyjęty został program opieki nad zabytkami na lata 2021-2024 oraz plan pracy Rady Miasta Ciechanów i jej komisji na 2021 r.

Skip to content