Mieszkańcy Ciechanowa usłyszą dziś pierwsze głośne komunikaty głosowe informujące o zaleceniach pozostawania w domach w związku ze stanem epidemii koronawirusa. Nadawany z dziewięciu punktów sygnał alarmowy obejmuje prawie całą powierzchnię miasta.

Dziś w Ciechanowie po raz pierwszy użyto elektronicznego systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi. Z syren alarmowych popłynął komunikat: „Uwaga! Mieszkańcy Ciechanowa! W związku z zarządzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, prosimy aby dla bezpieczeństwa własnego oraz innych osób – pozostać w domach. Jeśli niezbędne jest opuszczenie miejsca zamieszkania, należy unikać bezpośredniego kontaktu z innymi, zachowując bezpieczną odległość. Należy unikać zgromadzeń powyżej 2 osób, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Nieprzestrzeganie przepisów będzie skutkowało odpowiedzialnością prawną. Apelujemy, pozostańcie w domach! Komunikat będzie nadawany regularnie w ciągu dnia do odwołania.

W 2018 r. miasto zrealizowało projekt rozbudowy systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Ciechanowa. Inwestycja była dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

System obejmuje 9 syren alarmowo-ostrzegawczych umieszczonych w różnych częściach Ciechanowa, które umożliwiają dotarcie komunikatu do możliwie największej liczby mieszkańców. Lokalizacja syren skupia się na pokryciu terenów gęsto zaludnionych, w szczególności miejsc użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola, zakłady pracy, osiedla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

9 punktów alarmowych wyposażonych jest w syreny elektroniczne o mocy 900 W. Ponadto 1 punkt alarmowy wyposażony jest w czujniki skażeń chemicznych, 1 kolejny – w stację pogodową. Syreny umieszczone są na budynkach: Urzędu Miasta, wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kicińskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Szkoły Podstawowej nr 3 przy szpitalu, Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 4 oraz PWSZ.

Wykorzystanie syren umożliwia zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze miasta Ciechanów.

Ponadto miasto wyposażone jest w 7 syren alarmowych umożliwiających emitowanie alarmowych sygnałów dźwiękowych.

W związku ze stanem epidemii w kraju miasto apeluje do mieszkańców o pozostanie w domach i bezwzględne stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

Skip to content