Do końca listopada mieszkańcy mogą składać projekty do Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. Zgodnie ze zmienionym harmonogramem głosowanie mieszkańców odbędzie się w lutym, a wyniki zostaną ogłoszone w marcu 2021 r. Ważną zmianą jest zmniejszenie liczby podpisów poparcia pod zgłaszanym projektem osiedlowym oraz ogólnomiejskim.

Propozycje zadań do Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego można składać od 2 do 30 listopada. Autor może złożyć jeden projekt w kategorii ogólnomiejskiej i jeden w osiedlowej. Wnioski i dokumenty są do pobrania na stronie Urzędu Miastahttps://bo.umciechanow.pl/main/do_pobrania, papierowa wersja dostępna jest w Biurze Obsługi Interesanta UM przy ul. Wodnej 1.

Do propozycji projektu ogólnomiejskiego pomysłodawca musi załączyć listę z podpisami co najmniej 20 mieszkańców miasta, natomiast do osiedlowego – minimum 10 mieszkańców danego osiedla.

Propozycje mogą dotyczyć spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy. W ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego ratusz corocznie realizuje projekty, których autorami są mieszkańcy. Każdy ma szansę na to, aby jego projekt wzbogacił infrastrukturę miejską, zakres działań edukacyjnych, ekologicznych czy kulturalnych i sportowych w mieście.

Propozycje zadań złożone przez autorów projektów będą analizowane w grudniu i styczniu przez powołaną przez prezydenta komisję, która zarekomenduje te wybrane do głosowania. Będą one podlegać weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej. Prace komisji będą odbywać się online. Niezmiennie, w przypadku negatywnego zaopiniowania wniosku przez komisję, pomysłodawca będzie mógł odwołać się w ciągu trzech dni.

W lutym odbędzie się głosowanie internetowe oraz papierowe w wyznaczonych punktach w mieście. Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Ciechanowa. Każda osoba będzie mogła zaznaczyć jeden projekt osiedlowy i jeden projekt ogólnomiejski. W przypadku formy papierowej, przy urnie obecny będzie urzędnik, któremu należy okazać dowód tożsamości. Miesiąc od ogłoszenia wyników każdy będzie miał wgląd w swój oddany głos (poprzez specjalny formularz).

W każdym osiedlu będzie mógł być zrealizowany jeden projekt (wartość do 100 tys. zł). Do realizacji przeznaczone będą również najpopularniejsze projekty ogólnomiejskie, które zdobędą minimum 400 ważnych głosów. W kategorii ogólnomiejskiej tradycyjnie już będzie lista rankingowa dla projektów miękkich (ze sfery kultury, sportu, edukacji, polityki społecznej, zdrowia) oraz oddzielna dla twardych (infrastrukturalnych). Maksymalnie trzy projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów będą przeznaczone do realizacji. Pojedynczy projekt miękki nie może przekroczyć 30 tys. zł, twardy natomiast 200 tys. zł.

Jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, w przypadku zgłoszenia wyłącznie jednego projektu na danym osiedlu, realizacja może nastąpić po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów. Gdy ta liczba będzie mniejsza, na osiedlu nie zostanie zrealizowany żaden projekt.

Wyniki głosowania będą ogłoszone w marcu. Zwycięskie zadania zostaną wpisane do budżetu miasta i będą realizowane w 2021 roku.

Przyjęcie uchwały, która określiła nowy harmonogram Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok miało miejsce na październikowej sesji Rady Miasta Ciechanów.

Skip to content