W corocznym prestiżowym rankingu samorządowym dziennika „Rzeczpospolita” Ciechanów uplasował się na 25. miejscu na 874 sklasyfikowane miasta. Oceniane były aspekty finansowe działania samorządu,  projekty środowiskowe, jakość zarządzania procesem uchwałodawczym, urzędem, działania społeczne oraz poziom współpracy między samorządami.

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 16 lat redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Ocena dokonań i kondycji miast oraz gmin w wielu obszarach jest dobrym punktem wyjścia do dyskusji o perspektywach rozwojowych poszczególnych samorządów.

W tegorocznym rankingu udział wzięły wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Ranking to trzy kategorie: 874 gmin miejskich i miejsko-wiejskich, wśród których Ciechanów uplasował się na 25 miejscu; 65 miast na prawach powiatu oraz 1537 gmin wiejskich.

Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez samorządy w specjalnej ankiecie. Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2020 to około 50 wskaźników.

Oceniana była trwałość ekonomiczno-finansowa, w tym wskaźniki dotyczące: zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywności zarządzania finansami czy te dotyczące budowy potencjału rozwojowego.

Ponadto pod uwagę brane były: jakość zarządzania procesem uchwałodawczym, urzędem oraz poziom współpracy między samorządami, „trwałość społeczna” (czyli obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego) i „trwałość środowiskowa” (kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych).

Skip to content