Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński poinformował Państwową Komisję Wyborczą o braku możliwości przeprowadzenia na terenie miasta wyborów powszechnych prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na 10 maja br. Argumentuje to stanem epidemii, wprowadzonymi ograniczeniami, odmową wykonywania czynności wyborczych przez urzędników z uwagi na zagrożenie ich życia i zdrowia oraz faktem, iż głosowanie będzie narażało na niebezpieczeństwo samych wyborców.

W piśmie przekazanym do PKW prezydent miasta zwraca uwagę na złożoną materię procesu wyborczego, który wymaga zaangażowania bardzo wielu osób już na obecnym etapie, czyli w momencie obowiązywania stanu epidemii i rosnącej z dnia na dzień liczbie zakażonych.

– Wybory to nie tylko sam akt głosowania, który – wielu może powiedzieć – odbędzie się dopiero za ponad miesiąc. To liczne procedury, które wymagają spotkań, obowiązkowych szkoleń członków komisji, częstego przemieszczania się wielu osób pomiędzy różnymi miejscami. Są realizowane m.in. przez pracowników urzędu, którzy poinformowali mnie, że odmawiają wykonania jakichkolwiek czynności wyborczych z uwagi na możliwe narażenie swojego zdrowia i życia – mówi prezydent Kosiński.

Prezydent w korespondencji przekazanej do PKW przywołał ponadto stanowisko Związku Miast Polskich dotyczące wprowadzonych ostatnio zmian w Kodeksie Wyborczym:

– Dopuszczenie do głosowania korespondencyjnego osób po 60. roku życia, w połączeniu z panującą sytuacją epidemiczną w Polsce spowoduje bardzo dużą liczbę wniosków do obsłużenia. Próba wprowadzenia takiej zmiany świadczy o braku wiedzy, jaka jest skala tego problemu i koniecznych zasobów kadrowych na przygotowanie pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym.

– Mam świadomość, iż taka decyzja może spowodować próbę usunięcia mnie z funkcji prezydenta Ciechanowa oraz zastąpienia wyznaczonym przez rząd komisarzem. Dla mnie jednak priorytetem jest zdrowie i życie Mieszkańców. Przy rosnącej z dnia na dzień liczbie zakażonych koronawirusem i występowaniu kolejnych przypadków także na naszym terenie, nie mogę podejmować ryzyka narażenia kogokolwiek z mieszkańców na poważne niebezpieczeństwo – dodaje prezydent Ciechanowa.

Skip to content