Zakończyły się remonty wybranych części chodników na Kargoszynie. Remonty były postulowane podczas spotkań osiedlowych z prezydentem.

Wyremontowane zostały chodniki przy ul. Wyspiańskiego (przy przejściu dla pieszych od strony ul. Asnyka) oraz na ul. Asnyka pomiędzy blokami nr 15 i 17.

Stare betonowe płyty zastąpiła kostka brukowa. Wymienione zostały również krawężniki.

Na konieczność wykonania remontu chodników wskazywali podczas spotkań osiedlowych z prezydentem mieszkańcy.

Skip to content