Mieszkańcy całego województwa mazowieckiego do 16 listopada mogą głosować na przedsięwzięcia w ramach nowo utworzonego Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński zaproponował projekt doświetlenia oraz montażu aktywnych przejść dla pieszych znajdujących się na drogach wojewódzkich.

Do 16 listopada każdy mieszkaniec może oddać swój głos, który pomoże pozyskać środki z Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego na wykonanie w Ciechanowie dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych. 9 przejść dla pieszych może zostać wyposażonych w lampy doświetlające, lampy ostrzegawcze nad znakiem D-6 i czujniki ruchu. Przejścia, które zostały wskazane we wniosku znajdują się na ul. 17 Stycznia i ul. Wojska Polskiego.

Coraz większy ruch samochodowy wymaga zastosowania dodatkowych elementów poprawiających bezpieczeństwo na drogach.

– Ważne, aby w działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa pamiętać o wszystkich użytkownikach dróg. Jednak piesi czy rowerzyści zawsze są na słabszej pozycji niż kierowcy. Wykorzystajmy formułę budżetu obywatelskiego, aby na drogach, którymi nie zarządza miasto pojawiły się dodatkowe elementy wzmacniające bezpieczeństwo – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Inteligentne przejścia dla pieszych posiadają wiele korzyści względem przejść klasycznych. W pierwszej kolejności zapewniają większe bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców, co jest nadrzędnym celem ich stosowania. W odróżnieniu od przejść klasycznych, aktywne przejścia dla pieszych posiadają zsynchronizowane ze sobą pulsujące światła, które zwiększają widoczność pieszego znajdującego się na drodze. Może być on widoczny nawet z odległości 800 m, co jest niemożliwe w przypadku przejść klasycznych, zwłaszcza podczas trudnych warunków występujących na drodze (deszcz, śnieg czy zmrok). Pieszy jest identyfikowany podczas zbliżania się do przejścia w czasie rzeczywistym, a po zejściu pieszego z jezdni inteligentny system w nowoczesnych przejściach dla pieszych wyłącza światło ostrzegawcze. Umożliwia to szybką reakcję kierowcy, który lepiej reaguje na bodziec występujący w danej chwili niż na stale nadawany sygnał ostrzegawczy stosowany przy klasycznych przejściach.

Prace przygotowawcze (w tym postępowanie przetargowe i wyłonienie wykonawcy) przewidziano na okres od listopada 2020 r. do marca 2021 r. Realizację inwestycji: od kwietnia do października 2021 r.

Mazowsze jest wśród pierwszych województw, które zdecydowały się na wprowadzenie budżetu obywatelskiego, który umożliwia mieszkańcom całego województwa współdecydowanie o tym, co będzie realizowane w regionie i zgłaszanie własnych projektów. Do rozdysponowania jest 25 mln zł, z czego 80% (20 mln zł) na pule podregionalne i 20% (5 mln zł) na projekty ogólnowojewódzkie.

– Budżet Obywatelski Mazowsza aktywizuje i integruje, a także daje nam swobodę w wyborze najważniejszych dla nas przedsięwzięć. Zachęcam do współdecydowania o tym, co będzie realizowane w regionie i głosowania w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. Sprawmy, by wszystkim żyło się lepiej, a Mazowsze rozwijało się i piękniało – podkreśla marszałek Adam Struzik. I dodaje, że dzięki inicjatywie samorząd chce poznać i odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców zarówno dużych miast, jak i najmniejszych miejscowości.

Jak głosować?

Głosowanie na projekty BOM trwa do 16 listopada 2020 r. Oddanie głosu będzie możliwe po rejestracji w systemie informatycznym dostępnym na stronie internetowej https://bom.mazovia.pl/glosowanie.

Projekt wykonania w Ciechanowie aktywnych przejść dla pieszych ma nazwę: „Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie”. Aby zagłosować na ten projekt należy wybrać opcję „Wybierz projekt z puli PODREGIONALNEJ i wpisać nr projektu – 120.

Po wybraniu projektów głosujący zostanie poproszony o wpisanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania (wyłącznie nazwy miejscowości i nazwy powiatu) oraz numeru telefonu komórkowego. Numer telefonu posłuży także do weryfikacji poprawności oddania głosu. Na ten numer głosujący utrzyma kod weryfikacyjny, który powinien wprowadzić do systemu.

Osobom nie posiadającym telefonu komórkowego Urząd zapewnia możliwość oddania głosu w punktach informacyjnych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i w delegaturach, z  zachowaniem ograniczeń wynikających ze stanu epidemii. Stanowiska komputerowe do głosowania będą też dostępne w siedzibie urzędu w Warszawie i w jego delegaturach, m.in. w Ciechanowie. Osoby, które zechcą skorzystać z tej możliwości są proszone o wcześniejsze telefoniczne umówienie się.

Skip to content