Miejska spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji rozpocznie realizację kolejnej inwestycji. W ul. Obozowej wybudowany zostanie kolektor ściekowy kanalizacji sanitarnej. Prace mają zakończyć się jesienią tego roku.

Instalacja w ul. Obozowej będzie miała ok. 300 m długości i średnicę 200 mm. Inwestycja jest kontynuacją planu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta, która aktualnie ma już blisko 200 km.

Zadanie znalazło się na liście Wieloletniego Planu Modernizacji i Rozbudowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej na lata 2019-2021, realizowanego przez ZWiK w różnych częściach miasta.

O ile warunki pogodowe będą odpowiednie do prowadzenia prac, ich zakończenie planowane jest jesienią tego roku.

W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji inwestycji od 14 września 2020 r. na terenie prac mogą występować utrudnienia w ruchu. Należy spodziewać się wzmożonego ruchu pojazdów należących do ZWiK, okresowo mogą także występować utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Obozowej oraz częściowe wyłączenia pasa drogowego z ruchu pojazdów.

Skip to content