Od marca w zrewitalizowanym budynku Krzywej Hali będą odbywały się bezpłatne zajęcia integracyjne połączone z nauką języka angielskiego dla dzieci. Poszukiwani są także wolontariusze prowadzący zajęcia edukacyjne dla dzieci.

Od 2 marca 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wprowadza cykl zajęć integracyjno-edukacyjnych dla dzieci objętych pomocą jednostki. Zajęcia będą odbywały się w pomieszczeniach Krzywej Hali dwa razy w tygodniu.

Lekcje skierowane są do dzieci z rodzin objętych pomocą MOPS. Dwie grupy już zostały utworzone, na podstawie kwalifikacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Z uwagi na duże zainteresowanie uczestnictwem w projekcie, aktualnie tworzona jest trzecia grupa. Kwalifikację dzieci do uczestnictwa w niej oraz zapisy prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, tel. 23 672 20 91).

Docelowo planowane jest rozszerzenie projektu o wprowadzenie zajęć, których celem ma być pomoc i wsparcie dzieci w nauce innych przedmiotów. MOPS poszukuje aktualnie wolontariuszy do realizacji projektu. Wolontariusze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie pomagają: osobom starszym i niepełnosprawnym w czynnościach dnia codziennego, jak również dzieciom i młodzieży w nauce.

Chętni do współpracy przy realizacji projektu mogą zgłaszać się bezpośrednio do MOPSu: http://mopsciechanow.pl/mops/aktualnosci/wolontariat.

Rewitalizacja Krzywej Hali na osiedlu „Bloki” została zakończona w 2019 r. Budynek został zaaranżowany pod nowe funkcje użytkowe. W lutym wznowiona została działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej. Mieszkańcy mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych oraz z wyremontowanej czytelni. Po rewitalizacji w budynku Krzywej Hali będzie się odbywało większość wydarzeń organizowanych przez Miejską Bibliotekę, w tym: spotkania autorskie, regionalne, podróżnicze, a także wykłady, prelekcje, odczyty, spotkania edukacyjne i kulturalne dla dzieci i dorosłych. Aktualnie w placówce organizowane są ferie dla dzieci.

Miasto na rewitalizację obiektu pozyskało ponad 5 mln zł dofinansowania unijnego w ramach RPO WM 2014-2020.

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

 

Skip to content