Miasto zapewnia wsparcie osobom chętnym do uzyskania profesjonalnej pomocy w zakresie leczenia uzależnień, psychoterapii, psychoedukacji, czy borykających się zproblemami rodzinnymi. Pomoc jest świadczona w kilku punktach Ciechanowa i bezpłatna dla osób dotkniętych problemami oraz ich rodzin.

Funkcjonujące w ratuszu Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zajmuje się m.in. współpracą z osobami potencjalnie dotkniętymi problemami społecznymi. Odbywa się ona na zasadzie dobrowolności zainteresowanej osoby.

Mieszkańcy Ciechanowa mogą bezpłatnie korzystać z profesjonalnych porad leczenia uzależnień, porad psychologicznych, czy terapii. Oferta kierowana jest zarówno do osób borykających się z problemami uzależnień, jak i ich rodzin.

Od poniedziałku do piątku działają współfinansowane przez miasto dwie poradnie:

1) Poradnia Leczenia Uzależnień przy Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 2, tel. 23 673 04 60.

2) Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji przy ul. Zamkowej 24.
Ponadto usługi psychologiczne i terapeutyczne w tej poradni zakupione zostały przez miasto także w soboty. W tym dniu Poradnia czynna jest od godz. 9.00-13.00, tel. 509 552 717.

Przez cały rok w środy i piątki odbywają się spotkania grup samopomocowych AA, ukierunkowane szczególnie na pomoc osobom, które zjawiają się po taką pomoc po raz pierwszy. Spotkania odbywają się w siedzibie Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A, tel. 23 673 53 70.

Ponadto w siedzibie biura w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 15.00- 19.00 pełni dyżur specjalista psychoterapii uzależnień Barbara Ulanowska.

W każdą środę w godzinach 10.00-19.00 w Biurze dyżury pełni psycholog, psychoterapeuta Danuta Górny. Zapisy na wizyty pod numerem tel. 23 673 53 70.

W każdy wtorek i środę w godzinach od 13.00-17.00 przy Parafii św. Piotra (ul. Wyspiańskiego 25) funkcjonuje Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Prowadzi go instruktor terapii uzależnień Józef Pawikowski. Zapisy są możliwe pod nr tel. 603 070 445.

W poniedziałki w godz.16.00-19.00 w siedzibie Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień ul. Powstańców Wielkopolskich 1a dyżuruje Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji podinspektor Piotr Mitter, który jest jednocześnie członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzona jest działalność pomocowa dla dzieci pochodzących z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, czy też zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i dzieci pochodzące z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, zazwyczaj korzystających z pomocy społecznej w ramach MOPS.

W siedzibie Biura można także uzyskać bezpłatną pomoc prawną. W każdy poniedziałek w godz. 16.00-19.00 i każdą środę w godz. 16.00-19.00 oraz co drugi czwartek miesiąca dyżurują w nim prawnicy (adwokat, radca prawny i specjalista prawa rodzinnego i opiekuńczego).

Skip to content