Na miejskich działkach rozpoczęło się sadzenie 200 drzew. Dęby, klony, lipy i wiązy zostaną posadzone m.in. przy placach zabaw czy wzdłuż ulic. Drzewa mają wzbogacić mikroklimat i miejską florę. Projekt jest realizowany w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Kilkuletnie drzewa o obwodzie pnia co najmniej 14-15 cm są sadzone na działkach należących do miasta. Do nasadzeń wybrane zostały różnorodne gatunki drzew, które dobrze znoszą warunki miejskie oraz nie są alergogenne. Drzewa wpływają pozytywnie na miejski mikrolimat – pozwalają oczyszczać powietrze ze spalin i smogu, a w okresie letnim zapewniają cień i poprawiają retencję wody. Rośliny dają też miejsce do życia ptakom i innym zwierzętom.

Za realizację projektu „Drzewa dla Ciechanowa” odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Już w ubiegłym miesiącu przygotowana została część dołów pod nasadzenia, a kolejne są wyznaczane na bieżąco w miarę postępu prac. Termin realizacji projektu został wybrany mając na uwadze warunki atmosferyczne – drzewa sadzone w okresie jesiennym mają bardziej stabilne warunki pogodowe, co gwarantuje większą skuteczność przyjęcia się sadzonek.

Wiosną przyszłego roku drzewa zostaną wyposażone w hydrobufory – worki nawadniające, które umożliwiają stopniowe i regularne zaopatrywanie roślin w wodę.

Skip to content