Ciechanów pozyskał 100 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Pieniądze będą przeznaczone na zakup sprzętu do zdalnej edukacji na potrzeby miejskich szkół.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozdysponowało środki w ramach funduszy unijnych przeznaczone na walkę z pandemią SARS-CoV-2. Fundusze są przeznaczone na zakup sprzętu do zdalnego nauczania dla uczniów i mają na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego. Każdy samorząd, który złożył wniosek otrzymał dofinansowanie.

Od 1 kwietnia 2020 roku każda gmina i powiat w Polsce mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Z możliwości złożenia wniosku skorzystało również Miasto Ciechanów.

Samorządy mogą ubiegać się o kwoty od 35 tys. do 100 tys. zł. Do podziału jest 186 mln zł.

We wtorek, 14 kwietnia CPPC pozytywnie oceniło 166 wniosków z gmin i powiatów, wśród nich znalazł się Ciechanów. W sumie CPPC pozytywnie oceniło do tej pory w sumie 1841 wniosków – to 2/3 wszystkich uprawnionych jednostek samorządu terytorialnego.

Skip to content