Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński wystąpił do Ministra Finansów z wnioskiem o wprowadzenie zerowej stawki podatku VAT dla inwestycji realizowanych przez samorządy w czasie stanu epidemii. Jego zdaniem nie tylko umożliwiłoby to realizację wszystkich zaplanowanych na ten rok zadań, ale wpłynęło również stymulująco na działalność firm oraz poprawiło wskaźniki gospodarcze.

Prezydent Ciechanowa w piśmie z 18 maja do ministra finansów Tadeusza Kościńskiego wnioskuje o umożliwienie realizowania inwestycji w okresie epidemii przy zastosowaniu zerowej stawki VAT dla usług budowlanych. Są wśród nich m.in. inwestycje drogowe, budowy oświetlenia ulicznego, projekty termomodernizacyjne budynków mieszkalnych czy usługi związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii. Aktualnie realizując te inwestycje samorządy zostają finalnie obciążane podatkiem VAT i nie przysługuje im prawo do jego odliczenia.

Jak wskazano w piśmie do ministra, stan epidemii i związane z nim ograniczenia w funkcjonowaniu gospodarki przyniosły negatywne ekonomiczne konsekwencje nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla samorządów.

– Samorządy oczekują realnego wsparcia. Czasowe zastosowanie 0% VAT przy samorządowych inwestycjach pozwoliłoby zrealizować zamierzenia w tym trudnym roku, ale też ożywiłoby zamówienia publiczne i dało więcej zleceń dla firm. Wprowadzenie tego rozwiązania przez rząd byłoby najlepszym konkretnym i wymiernym wsparciem dla samorządów. Skorzystaliby wszyscy, a najbardziej ci, którzy najwięcej inwestują w rozwój lokalnej infrastruktury – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Celem proponowanego rozwiązania jest zmniejszenie wydatków ponoszonych przez gminy, w okresie gdy pojawiła się potrzeba wykorzystania środków finansowych na inne cele, niezbędne dla ochrony zdrowia i życia mieszkańców, a której to potrzeby nie można było przewidzieć na etapie tworzenia budżetu. Ostatnie miesiące nie tylko dla Ciechanowa, ale także dla wszystkich innych gmin i miast w Polsce, wpłynęły negatywnie na poziom dochodów. Ponadto w konsekwencji decyzji rządu i zaleceń sanitarnych samorządy dokonywały i dokonują zakupu środków ochrony osobistej na potrzeby szpitali, urzędów, jednostek podległych. Powyższe wpłynęło znacząco na zmianę przeznaczenia wcześniej zaplanowanych dochodów.

Prezydent zaznaczył m.in., że realizacja zaplanowanych na ten rok inwestycji lokalnych to także zatrudnienie dla wielu pracowników firm wykonujących prace. Zastosowanie proponowanej stawki VAT 0% dla usług budowlanych świadczonych na rzecz gmin, zdaniem prezydenta Kosińskiego, przełoży się korzystnie nie tylko dla samorządów, ale także pomoże zachować płynność finansową przedsiębiorcom świadczącym te usługi gminom.

Skip to content