Roboty ziemne związane z odwodnieniem cmentarza zakończyły się po dwóch miesiącach. Prace objęły teren o powierzchni 1,23 ha. Inwestycja niweluje istniejący od lat problem zalewania grobów i umożliwia odwodnienie terenu przeznaczonego pod kolejne kwatery cmentarza.

Prace wykonał ZWiK w Ciechanowie na zlecenie Urzędu Miasta. Na terenie cmentarza komunalnego wybudowano kanalizację deszczową o długości 519 m. Na części zalewanej przez wody opadowe wykonano odwodnienia liniowe, które odprowadzają wodę kanałem średnicy 315 mm do przepompowni zlokalizowanej przy ul. Prymasa Tysiąclecia.

Z uwagi na specyfikę gruntu, na którym zlokalizowany jest cmentarz, problem zalewania kwater istniał od lat i nasilał się przy dużych opadach deszczu. Do tej pory sytuację każdorazowo rozwiązywał administrator cmentarza, którym od 2016 roku jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. W razie konieczności, z zalanego terenu woda była wypompowywana do beczkowozów i wywożona do oczyszczalni ścieków. Były to jednak działania doraźne, przynoszące jedynie krótkotrwały skutek.

Skip to content