Prace już się zakończyły. Rozpoczęły się pod koniec sierpnia, od wjazdu w drogę wewnętrzną z ul. Gostkowskiej – pierwszego po lewej stronie, patrząc od ronda Meudon, przed budynkiem Urzędu Celnego. Stara zdegradowana nawierzchnia została zastąpiona nową.

W pierwszej kolejności został naprawiony najbardziej newralgiczny odcinek zniszczonej i pozapadanej jezdni. Trylinkę wymieniono na kostkę brukową na obszarze około 600 m2. Pojawiły się także nowe krawężniki. Kolejne odcinki będą remontowane w następnych etapach. O remont od wielu lat postulowali przedsiębiorcy prowadzący działalność na przyległych działkach. Zadanie znalazło się na tegorocznej liście inwestycji i remontów, opracowanej po spotkaniach osiedlowych z prezydentem miasta.

Skip to content