Miasto zachęca wszystkich pełnoletnich mieszkańców do udziału w wyborach parlamentarnych, które odbędą się 13 października. Głosować będzie można w jednej z siedzib obwodowej komisji wyborczej – w zależności od adresu zameldowania mieszkańca. Każdy będzie mógł oddać jeden głos na kandydata na posła oraz jeden na kandydata na senatora.

Miasto podzielone jest na 21 obwodów głosowania, ponadto obwody odrębne stanowią: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie oraz Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w godz. 7.00-21.00. Pełen spis ulic przypisanych do poszczególnych obwodów oraz wyznaczonych dla obwodów lokali wyborczych dostępny jest w obwieszczeniu prezydenta miasta na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów pod linkiem: https://www.umciechanow.pl/dla_mieszkancow/wybory

Każdy głosujący, po okazaniu dowodu osobistego, otrzyma dwie karty do głosowania. Należy wskazać jednego kandydata na danej karcie – w kratce obok nazwiska postawić znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się wewnątrz kratki).
Zagłosować będzie można na: jednego z kandydatów na posła na Sejm RP oraz na jednego kandydata na senatora.

– Możliwość decydowania o tym, kto będzie nas reprezentował w parlamencie to przywilej, ale jednocześnie też obywatelski obowiązek. Warto podejść do głosowania w sposób odpowiedzialny, nie kierować się emocjami i dokonać wyboru także z perspektywy interesu Ciechanowa. Należy pamiętać, że to co dzieje się w Sejmie i w Senacie ma wpływ na naszą codzienność, w tym np. na budżet miasta – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Skip to content