Wykonawca przystąpi do prac projektowych, następnie do budowlanych. Termomodernizacja 7 poniemieckich budynków komunalnych przy ul. Sienkiewicza i 17 Stycznia powinna zostać zrealizowana do końca sierpnia przyszłego roku. Na zadanie miasto pozyskało prawie 5 mln zł zewnętrznego dofinansowania. Dziś w ratuszu umowy z firmą CIECHBUD Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o .o. podpisała wiceprezydent Iwona Kowalczuk.

Inwestycja w osiedlu „Bloki” obejmuje budynki nr 17/19, 35, 38/40, 53/55 oraz 57/59 przy ul. Sienkiewicza i bloki nr 23 i 25 przy ul. 17 Stycznia. Zakres prac termomodernizacyjnych został określony na podstawie przeprowadzonych audytów energetycznych oraz uzgodnień z konserwatorem zabytków. Zaplanowane roboty dotyczą części wspólnych budynków – m.in. ścian, stropów, fundamentów, stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji oświetlenia. Przewidziany jest monitoring. Wyremontowane będą dachy, klatki schodowe, wejścia do bloków, powstaną podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami, dla dzieci w wózkach, czy też ludzi starszych. Projekt zakłada zwiększenie efektywności energetycznej termomodernizowanych budynków o co najmniej 45%.

Miasto czterokrotnie przeprowadzało procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy. Składane oferty znacznie przewyższały kwotę jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zadania. W związku z tym w ostatnim postepowaniu zwiększono środki na realizację zadania do kwoty najkorzystniejszej oferty tj. 7 297 550 zł i tym samym zakończono procedurę przetargową, dzięki czemu można przystąpić do realizacji inwestycji.

Miasto pozyskało dofinansowanie zewnętrzne, we wnioskowanej kwocie 4 666 586,70 zł.

Na osiedlu „Bloki” w zasobach komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych znajduje się około 100 jednopiętrowych budynków, które są unikatowe w skali kraju i Europy Środkowej, chronione w MPZP. Zostały wybudowane w latach 1940-1942 przez administrację niemiecką i miały dostosować Ciechanów do pełnienia funkcji stolicy regencyjnej. Wszystkie budynki ujęte w projekcie, którego dotyczy dofinansowanie są w znacznym stopniu zużyte i zniszczone. Łącznie znajduje się w nich 60 lokali zamieszkałych przez 150 osób.

Skip to content