Powstanie kolejny budynek Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Podpisano umowę na finansowanie drugiego budynku z 36 mieszkaniami przy ul. K. Szwanke. Rozpoczęły się prace inwestycyjne, a budynek ma zostać przekazany do użytkowania na początku 2021 r. Pierwsza inwestycja z 48 mieszkaniami została już zakończona, a lokatorom przekazywane są klucze.

TBS otrzymał kredyt Banku Gospodarstwa Krajowego w odpowiedzi na wniosek o udzielenie finansowania zwrotnego złożony w marcu 2019 r. Wartość inwestycji to 8 350 010,08 zł, a wkład własny wynosi 2 505 010,08 zł. Kwota kredytu, to 5 845 000, 00 zł.

Prace inwestycyjne już się rozpoczęły, a zakończenie prac planowane jest na 31 stycznia 2021 r. Mieszkania mają zostać przekazane do użytkowania w lutym 2021 r.

Planowany budynek wielorodzinny będzie miał cztery kondygnacje i znajdzie się w nim łącznie 36 mieszkań. Powierzchnia mieszkań ma wynosić od 48,74 m2 do 66,10 m2. Przy bloku powstanie też parking na 54 samochody.

Zaskoczyło nas to, że żaden z przyszłych naszych najemców nie chciał typowej kawalerki. Projektujemy po konsultacjach z mieszkańcami, sprawdziliśmy czego oczekują. Nasi przyszli najemcy partycypują w 26 proc. kosztów budowy. Reszta to kredyt, który my bierzemy, jako spółka, a mieszkańcy w ramach czynszu spłacają go wraz z odsetkami” – powiedział Łukasz Lewandowski, prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ciechanowie.

Budowa pierwszego budynku przy ul. Szwanke już się zakończyła, przekazywane są klucze przyszłym najemcom. Budynek ma 48 mieszkań. Była to pierwsza od 12 lat tego typu inwestycja TBS-u, realizowana na zasadach partycypacji w kosztach przyszłych najemców-inwestorów.

Władze miasta przygotowują się do przekazania kolejnych działek na rzecz TBS, na których powstaną następne budynki mieszkalne. Taką procedurę miasto zastosowało przy ul. Szwanke. W latach 2020-2023 planowane jest wybudowanie na terenie Ciechanowa około 100 mieszkań przez TBS.

Skip to content