Inwestycja rozpoczęła się od ul. Różanej. Wystartowały tam prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Przebudowa obydwu ulic powinna zakończyć się pod koniec grudnia. Na warte 8 730 479,95 zł zadanie miasto pozyskało 4 mln zł dofinansowania od samorządu województwa mazowieckiego.

Wybudowane zostaną w sumie 1382 m dróg. Powstaną także chodniki, odwodnienie, przebudowane będzie skrzyżowanie, pojawią się dwa przystanki autobusowe, a na przejściach dla pieszych tzw. kocie oczka. Ul. Wesoła i Różana mają zdegradowaną, fragmentaryczną nawierzchnię asfaltową. W 2018 roku wykonano już w ul. Wesołej gazociąg i kanalizację.

Modernizację ulic realizuje firma GUTBRUK inż. Tomasz Gutowski. Samorząd województwa mazowieckiego przyznał miastu dofinansowanie w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego”.

Skip to content